Sökformulär

Svensk-Kubanska Föreningen

Trubaduren Carlos Puebla

Upphovsperson: Fahlgren, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Musiker, Musik
Kuba har en lång vis- och trubadurtradition, kallad trova. I trovamusiken kombinerades kubanska rytmer (som bolero) med poetiska texter. Efter revolutionens seger 1959 byggde en grupp yngre trubadurer vidare på trovatraditionen, med mer politiska texter. Denna nya strömning som fick ett stort uppsving under slutet av 1960-talet, kallas La Nueva Trova. Den gamle trubaduren Carlos Manuel Puebla (* september 1917 † 12 juli 1989) blev en viktig en länk mellan den äldre trovagenerationen och den nya, med sina och gruppen Los Tradicionales var sedan länge förspråkare för revolutionen

Havannas världsberömda stadsantikvarie I Stockholm

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Sverige-Kuba, Kulturmöte och kulturutbyte, Arkitektur
Eusebio Leal, som i 50 år arbetat med Gamla Havannas upprustning till ett enastående världsarv, var i september i Sverige på inbjudan av Nationalmuseum. Han höll föredrag på Latinamerikanska Institutet, besökte Uppsala och Linnés Botaniska Trädgård med Leonard Ekmans kubanska herbarium, Birgittasystrarnas kloster i Djursholm, Vasamuseet, Riksbanken, Kungliga Slottet, Fryshuset och naturligtvis Gamla Stan. Lunchade med kardinal Anders Arborelius och höll officiella möten med UDs kanslichef, statssekreterare Annika Söder, utrikesrådet för handelsfrågor Teppo Taurianen ingick också.

Andra Svenska Kulturveckan i Havanna, Tillägnad Ingmar Bergman

Upphovsperson: Pérez Suárez, Adalys
Medarbetare: Björklund, Eva översättning | Olofsson, Margareta foto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Sverige, Kulturutbyte, Film
Andra svenska kulturveckan i Havanna 6 -14 oktober ägde rum på Filmkulturcentrat i Havanna. 7 Bergmanfilmer visades i Chaplinbiografen, och 2 dokumentärer om Bergman: Marie Nyeröds ”Fårö och livet”, och Fredrik Stattins: ”Genom en koreografs ögon.” Camilla Pontén ställde ut kreationer inspirerade av Fanny och Alexander. I entréhallen till visades unga kubanska konstnärers affischer, inspirerade av filmerna. Stockholms Kammarkörs konserterade på Katedralstorget, i Konstfabriken (Fabrica de Arte), i San Franciscokyrkan och i Pinar del Rio.

Kyrkor i politisk kampanj

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Kubanska frikyrkor samlar namn mot grundlagsförslaget att göra äktenskap till ett förhållande mellan två personer oberoende av kön. Det är en för Kuba ovanlig politisk kampanj med mottot: ”För originalet. Familjen som Gud skapade den. Äktenskap mellan man och kvinna.”
Kubas kyrkor, den katolska och frikyrkorna. De tog i början avstånd från den socialistiska revolutionen, men de flesta är nu väl införlivade i samhället. Nu samlar de namn över hela Kuba för ”äktenskapet som Gud instiftade det”, tvåkönat. Den diskussionen tar större plats än någon annan av förslagets 224 paragrafer.

AP: Kubas grundlag i ovanlig offentlig debatt. Hundratusentals rekommendationer

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Brenner, Anthony
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Grundlag, Grundlagsdiskussion
Tå artiklar
Associated Press’ reporter har besökt rådslag i kvarter och grannskap och noterat att deltagare vill ha direktval av president och andra höga funktionärer och att många invänder mot samkönade äktenskap. Reportern har aldrig varit med om något liknande detta miljonhövdade rådslag. Men detta detta är inte något nytt för Kuba, tvärtom, dessa folkliga rådslag i kvarter och grannskap är typiska för Kuba sedan 1975. ”Folk utomlands undervärderar de folkliga öppna debatternas stora roll och uppföljningen av dem i det kubanska systemet” sa Arturo Lopez-Levy, universitetsprofessor i Minnesota.
Sedan 13 augusti då rådslagsprocessen startade har 600.000 rekommendationer skickats in från de lokala folksrådslagen, som avslutas i 15 November. 224 paragrafer, fördelade på 11 rubriker, 24 kapitlet och 16 avsnitt. Över hundratusen rådslag,
7 miljoner deltagare och 600.000 rekommendationer

Bäst i världen på stads- & förortsodling. Kubas ekologiska fotavtryck minskar

Upphovspersoner: Belén, Ivana | Manzaneda, José | Strömdahl, Jan
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Ekologisk hållbarhet, Stadsodling
Två artiklar
”Kuba har störst erfarenhet av stads- och förortsodlingar i världen”, konstaterar FN:s jordbruksorganisation FAO och framhåller Kubas föredöme. FAO har genomfört en studie av 27 länder som visar Havanna som föregångare när det gäller stadsodling utan kemikalier och genmodifierade grödor. Enligt Oxfam International har ”det mycket att bidra med som världen kan lära av.” Medan det bara i Latinamerika finns närmare 40 miljoner människor som är undernärda har Kuba garanterat livsmedelssäkerhet, och minskande ekologiskt fotavtryck.

En milstolpe i kubansk bioteknologi

Upphovsperson: Bustamente Molina, Vivian
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Bioteknologi, Läkemedel
Kubas Centrum för Molekylär Immunologi, CIM, forskar och framställer läkemedel för cancer- och andra immunsystemsjukdomar: monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner, terapeutiska injektionsbehandlingar som de visade upp på FIHAV, Havannas årliga internationella mässa. Ett nyskapat samriskföretag med ett USA-bolag ska framställa och marknadsföra dessa kubanska läkemedel. Dess säte placeras i Mariels utvecklingsområde. CIMs viktigaste uppgift är att ersätta import och öka överlevnadsnivåer och livskvalitet i Kuba.

Marabúmiraklet Kubas underbara ogräs. En plåga som kan bli förnybar energi, & grillkol

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Förnybar energi
Kubas taggigaste ”ogräs”, Marabúbusken, har en förtjusande violett buskig blomma, med gul taggig svans, men annars bara till besvär, taggig, seg och svår att röja. Men i sökandet efter koldioxidfria energikällor kom Marabún till heders för framställning av träkol. Energiinnehållet är 3 000 kilokalorier/kg, jämfört med oljans 10 000 kcal. 3 ton träkol kan ersätta 1 ton olja. Verksamheten bedrivs av jordbrukskooperativ och bidrar till landets exportintäkter.

Mellan torka och översvämning : Vattenhanteringen måste förbättras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar
Klimatförändringen leder till större regnvariationer som får allvarliga följder för de karibiska önationerna. Mängden tillgängligt regnvatten minskar. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, beräknas nå upp till 27 cm år 2050 och 85 cm vid sekelskiftet 2100. Följden blir stora landförluster. Och saltintrång i vattenreservoarerna. ”Vi vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.” Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja med.

Ett krafttag för livet

Upphovsperson: Suárez Rivas, Ronald
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar
Kartan över Kuba kommer inte att se ut som idag. Klimatförändringarnas höjning av havsnivån kommer att drabba många kuststäder. Fyra städer i Pinar del Rio kommer att fullständigt översvämmas och många stränder sväljas av havet. Biologisk mångfald kommer att gå förlorad, samtidigt som främmande arter kommer att invadera. Det blir varmare, torrare, kraftigare orkaner, mer skyfall. Inför så dystra utsikter, redan är kännbara, genomförs landsomfattande projektet ”Uppdrag Liv” för att anpassa till klimatförändringen och så mycket som möjligt dämpa effekterna.

Sidor