Sökformulär

Afghanistan-nytt

Kandahar – politik, talibaner och tvåltillverkning: the punishment of virtue av Sarah Chayes

Upphovsperson: Rispling, Linus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Småföretagare, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Internationellt bistånd
Den direkta konsekvensen av 11 septemberattacken i USA blev för Afghanistan en amerikanskledd invasion. Ett viktigt mål för de USA-allierade styrkorna var talibanernas långvariga och starka fäste i söder, Kandahar. Inte mer än 20 mil sydost om Kandahar, över gränsen till Pakistan, ligger Quetta, provinshuvudstad i Baluchistan.

En investering för framtiden: hiv/aids-arbetet utmanar traditionerna

Upphovsperson: Asplund, Peter
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet
Den svenska strategin ”Att investera för framtida generationer” är Sveriges och Sidas ramverk för hiv/aids-insatser inom olika sektorer. Strategin redogör för orsaker och konsekvenser av epidemin och beskriver Sveriges fyra strategiska mål när det gäller hiv/aids arbete: förebyggande åtgärder, vård och stöd till de som drabbats, förmågan att bemöta konsekvenserna av hiv/aids i framtiden samt politiskt stöd och ansvarstagande.

Vänskolor kopplades upp: Sverige, England och Afghanistan möttes via länk

Upphovspersoner: Hugosson, Marléne | Larsson, Fredrik (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Informationsteknik, Afghanistan, Utbildning och skola
Den 27 november 2007 hölls världens antagligen första videokonferens mellan i Sverige, England och Afghanistan.
Denna historiska händelse var en del av vänskolekonferensen där 45 lärare och elever från hela landet deltog. Dessutom fanns 13 deltagare från England och sex kolleger från Afghanistan med via länk.

Ungdomens utmaningar

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström, Charlotte (övers.)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Barn och ungdomar, Utbildning och skola
Enligt den förhärskande retoriken i biståndsfrågor är afghanska ungdomar mellan 15 och 25 år ett oroväckande sårbart segment av samhället och utgör ungefär 35 procent av befolkningen. De strategier som utformas för att ta itu med deras problem syftar till att engagera ungdomarna i olika verksamheter för utveckling och fredsskapande på olika nivåer. Deras riktlinjer och målsättningar är beundransvärda, men tyvärr i stor utsträckning formulerade enligt västerländska modeller som ligger långt från den praktiska verkligheten.

100 000 nya lärare behövs de närmaste fem åren

Upphovsperson: Lager, Malin
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Afghanistan, Utbildning och skola
Följderna av en långvarig konflikt är alltid förödande. Återuppbyggnad är mödosam process och det tar lång tid att läka de psykiska och fysiska skadorna som uppstått. De som drabbas är vanliga människor – kvinnor och män, vuxna och barn, gamla som unga. Afghanistan är just ett sådant land som har genomlidit årtionden av krig och konflikt, något som satt djupa spår i bland annat landets utbildningssystem. Idag finns, enligt siffror från Rädda Barnen, omkring 100 miljoner barn runt om i världen som inte har en skola att gå till eller saknar tillgång till en riktig grundutbildning. Hälften av dessa barn lever i områden som är eller har varit drabbade av krig och konflikt.

Dilemmat utbildning: Avhandling - förändringar i det afghanska utbildningssystemet

Upphovsperson: Lundberg, Ulf
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
I november 2007 lades doktorsavhandlingen An Afghanistan Dilemma: Education, Gender and Globalisation in an Islamic Context av Pia Karlsson och Amir Mansory fram vid Stockholms universitet. Pia har tidigare arbetat som kanslichef på SAKs Stockholmskontor och som utbildningsrådgivare i Kabul. Amir jobbar för närvarande som utbildningsrådgivare på Kabulkontoret.

Sidor