Sökformulär

Afghanistan-nytt

Sista ordet

Upphovsperson: Johansson, Anna-karin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan
Krönika av Anna-karin Johansson, generalsekreterare , SAK.
Den blå burkan reducerar Afghanistans kvinnor till en symbol för förtryck och instängdhet. Det är en bild vi ständigt matas med. Visst är detta den skrämmande vardagen för majoriteten av kvinnor i landet. Men under de blå burkorna döljer sig också något annat – kvinnor som tar plats, som vill delta i samhällslivet, som vill tjäna pengar och säga sin mening.

Afghanska krigsherrar försöker att putsa upp sin image

Upphovspersoner: Sarwar, Mustafa | Takal, Ahmad
Medarbetare: da Costa bengtsson, Carla
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Krig, Politiker, Political power, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer
Afghanska krigsherrar försöker att putsa upp sin image.
Kritiker delar inte deras uppfattningar om hur mycket de egentligen har förändrats sedan 1990-talet, då hundratusentals civila föll offer för krigsherrarnas inbördes strider.

Boken du måste läsa.

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Bokrecension
Bokrecension av De förklädda flickorna i Kabul av Jenny Nordberg.
Genom subkulturen bacha posh, där flickor uppfostras som pojkar, utforskar Jenny Nordberg kvinnors ställning i Afghanistan. I sitt reportage följer hon några kvinnor som försöker vidga sin begränsade frihet genom att anta en annan könsidentitet och könsuttryck än det biologiska.

Barnmorskor för fred

Upphovsperson: Karlsson, Annika
Medarbetare: Hoelstad, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, fred, Kvinnofrågor, Barnmorskor, Hälso- och sjukvård i samhället, Kulturmöte och kulturutbyte
Barnmorskor utsätter sig dagligen för bristande säkerhet när de utövar sitt yrke i konfliktområden. Samtidigt är deras yrkeskunskaper i sig en livsnödvändighet för andra kvinnors säkerhet, och för barns hälsa.
Projektet Barnmorskor för fred startades 2014 i Afghanistan. Det bildades utifrån behovet som uppstod när konflikter mellan olika etniska grupper i Afghanistan överfördes till konflikter i barnmorskeutbildningarnas klassrum.
Det är ett samarbetsprojekt mellan den norska organisationen Nansen fredssenter, Norska Afghanistankommittén, SAK och det Afghanska barnmorskeförbundet med syfte att skapa en plattform för dialog mellan barnmorskor kring deras roll som mäklare på lokal nivå.

De afghanska och svenska barnmorskeförbunden inleder ett utbyte

Upphovsperson: Reimegård, Karin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan, Kvinnors hälsa, Barnmorskor
Under 2014 har SAKs långvariga partner Barnmorskeförbundet i Afghanistan utvecklat ett utbyte med sin motsvarighet i Sverige.
Förbunden vill bland annat dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter när det gäller organisationskultur, vårdetik, forskning och högre utbildning för barnmorskor.

Tema mamma : Förklädd frihet

Upphovsperson: Da Costa Bengtsson, Carla
Medarbetare: Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Kvinnofrågor, Gender
I Afghanistan är en mors viktigaste uppgift att föda söner. För den som inte lyckas finns ett sista desperat knep för att rädda familjens anseende. Den tidigare parlamentsledamoten Azita Rafaat berättar om hur hon ger sin dotter ett bättre liv genom att låta henne växa upp som pojke.

Sidor