Sökformulär

Samer

Att (få) tala för sig själv – behovet av strategiska satsningar för inkludering av samiska röster, erfarenheter och vetenskaplig kompetens

Medarbetare: Hojem, Åge
Utgivare: Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2015
Ämnesord: Samer, kultrurell identitet och gemenskap, Ursprungsfolk och mångfald
Apropå kritiken mot regeringens satsning på ett nytt nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism vid Göteborgs universitet har vi som samer – forskare, konstnärer, kulturutövare, lärare, renskötare, aktiva i det samiska och det svenska samhället – några ord att tillföra.