Sökformulär

Ekonomi

Manufacturing industry and economic development in the SADCC countries

Upphovsperson: Peet, Richard
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet; The Beijer Institute; The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm
År: 1984
Ämnesord: Southern Africa, Economic development, Industry, Business and economics, Ekonomi
Many developing countries have been hard hit by the double "energy crisis" of threatened fuelwood supply and the increasing burden of oil imports. During the last decade energy provision has become a vitally important issue so that energy is now regarded as a basic factor of production ranking in importance with classical components: land, labour and capital. Careful and innovative energy planning has become a necessity for successful development.

Bistånd på utvecklingens villkor : en antologi

Medarbetare: Wohlgemuth, Lennart
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1994
Ämnesord: Development aid, Planning methods, Development theory, Evaluation, Poverty, Developing countries, Structural adjustment, Business and economics, Ekonomi
Synen på biståndet har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren. 70-talets utvecklingsoptimism följdes av 80-talets djupa kris, med en pessimistisk framtidssyn. 90-talet har inneburit en tillnyktring och omfattande arbete har lagts ner på att dra slutsatser av erfarenheterna. Denna antologi presenterar biståndets teori och teknik i ljuset av de senaste 20 årens utveckling. Boken är en uppföljning av "Bistånd på mottagarens villkor", som gavs ut 1974. 2:a uppdaterade och utökade upplagan.

Sidor