Sökformulär

Ekonomi

Den obarmhärtiga exploateringen i Västpapua

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Naturresurser, Indonesien, Fattigdom, Ekonomi, Västpapua
Landskapet i Västpapua är förbluffande vackert. I det vackra landskapet finns mycket unik flora och fauna. I jorden finns enorma naturtillgångar. Några naturtillgångar har redan exploaterats av indonesiska och utländska multinationella bolag. Här behandlas kopparen och naturgasen.

Det tunga arvet

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Politik, Nationella befrielsekamper, Indonesien, Våld och konflikter, Ekonomi
Indonesiens nya regering måste ta landet ur dess svåra situation. Föregående regeringar har lämnat ett tungt arv av misskötsel, fattigdom, arbetslöshet, korruption, brott mot de mänskliga rättigheterna och terror i Aceh och Västpapua.

Om Kuba och dasspapper: några funderingar

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Kuba, Ekonomi, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media
I början av hösten uppmärksammade svenska medier vad som kan tyckas vara av försumbar betydelse i ett världsperspektiv. Medan exempelvis rapporteringen från militärkuppens Honduras var minst sagt sparsam ägnades en hel del spaltutrymme åt att kubanska media uppgett att det kan uppkomma brist på toalettpapper. Det är ingen skitfråga, men man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att anta att om det hade rört sig om något annat land hade nyheten passerat obemärkt. Nu togs den till intäkt för att skylla Kubas ekonomiska svårigheter varken på den ekonomiska världskrisen eller USAs ständigt skärpta blockad utan på systemet.

Tre års självständighet

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Politiska institutioner, Hälsa, Politiska val, Ekonomi
"De kommande fem åren blir en stor utmaning inte bara för regeringen, utan för hela samhället och vårt lands demokratiska institutioner" -
Xanana Gusmão efter valet som Östtimor s för sta president den 17 april 2002.
Efter tre års självständighet kan det vara dags att göra ett delbokslut över utvecklingen.
Tyvärr har Gusmão blivit sannspådd.

Ursprungsfolken vill värna om kulturen - för miljöns skull

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomi, Naturresurser, Sociala frågor, Kultur, Ursprungsfolk, Biologisk mångfald, Jord, Latinamerika
Arbetet inför klimatkonferensen i rio de janeiro på-
går för fullt och runtom i världen diskuterar olika
grupper FN:s förslag om grön ekonomi. ett förslag som representanter för ursprungsfolken i den
andinska regionen fördömer, då de menar att det
gör moder jord till handelsvara.
CAOI, nätverket för ursprungsfolk i den andinska regionen, deltar med observatörsstatus på konferensen i Rio de Janeiro i juni. De är kritiska till
förslaget om så kallad grön ekonomi.

"Miljöpolitiken" bör ifrågasättas på Rio +20

Upphovsperson: da Rocha, Max
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomi, Klimat och klimatförändringar
Den 20-22 juni hålls en stor
FN-konferens i Rio de Janeiro,
Brasilien. Toppmötet är en
uppföljning på FN:s Riokonferens
om hållbar utveckling som hölls
1992 och kallas därmed Rio +20
(tjugo år senare). På dagordningen står stora förändringar.
De globala kriserna har blåst liv i
diskussionen om övergången till
en ”grön ekonomi”, en idé om att
marknaden, med rätt politiska
styrmedel, kan bli drivkraften i en
global grön omställning.

Sidor