Sökformulär

Föreningsliv

Unga fortsätter att strömma till: från SAKs årsmöte i Stockholm

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv, Afghanistan, Internationellt bistånd
SAKs årsmöte hölls 2008 i Stockholm,
närmare bestämt i Alla kvinnors hus på Södermalm.
Delegater från när och fjärran anslöt och hela dagen karaktäriserades av god stämning och bra diskussioner.
Röstlängden innehöll 56 namn och värt att notera är att medelåldern har sjunkit markant de senaste åren.

Tack för mig!

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv, Afghanistan, Internationellt bistånd
Snart sex år med SAK som generalsekreterare – och dags att summera ytterligare en fas av ens liv. Att pensionera sig påminner lite om att få ett forskningsstipendium
– lön för att under fria former få stilla sin nyfikenhet, få tid att sätta sig in i de många ”uppskjutna frågorna” och att förverkliga en del av de intressen som inte fått stort utrymme under ett hektiskt arbetsliv. Det är inte alls tråkigt. Tråkigt känns däremot uppbrottet från en stimulerande arbetsmiljö, utmanande och ansvarsfulla dagliga arbetsuppgifter och kanske allra mest – att inte på nära håll och initierat kunna följa utvecklingen i Afghanistan genom en av de mest välrenommerade organisationerna där, Svenska Afghanistankommittén.

Styrelsen har ordet

Upphovsperson: Afrikagruppernas styrelse
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sverige, Information, kommunikation och media
Under Afrikagruppernas årsmöte 2008 diskuterades frågan om kommunikationen mellan styrelse, medlemmar och samarbetspartners samt deras olika roller i beslutsprocessen. "För en levande organisation är det viktigt att medlemmarna
är aktiva och bidrar till att föra arbetet framåt.
Vi i styrelsen kommer att arbeta för att ytterligare förbättra kommunikationen med er medlemmar och enskilda Afrikagrupper under det framtida planeringsarbetet. Vi kommer även i år att utse kontaktpersoner bland ledamöterna för samtliga enskilda Afrikagrupper."

Styrelsen har ordet

Upphovsperson: Bergh, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv
Annika Bergh: "Det var i början av 90-talet som jag hörde talas om Afrikagrupperna första gången, men det var först år 2001 som jag gick Seminarium Om Solidaritet (SOS). Under 2003–
2004 tjänstgjorde jag som ekonom för Afrikagrupperna,
först på kansliet och sedan i Namibia".

"I Afrikagrupperna finns alltid möjlighet att lära sig mer"

Upphovsperson: Redaktionen
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv
Pia Ridderby: "Jag har varit aktiv inom Stockholms afrikagrupp sedan 2003 och lär mig nya saker hela tiden. Sedan i våras är jag med i valberedningen för Afrikagrupperna och passar jag på att ta del av deras gedigna erfarenheter. Det är väl det som är det roliga med att engagera sig i en organisation,
att det alltid finns möjlighet att lära sig mer."

"Engagera dig och se vad du kan bidra med!"

Upphovsperson: Redaktionen
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv
Varför ställde du upp i styrelsen?
Arne Bäckström: "Jag har varit medlem i Afrikagrupperna i 10 år och jobbat i Moçambique mellan 1999 och 2001. När jag kom hem igen deltog jag i referensgruppen kring Ekuruprojektet som jag själv jobbade med i Moçambique.
Referensgruppen upphörde när projektet bytte inriktning och jag deltog inte så mycket i Afrikagruppernas arbete annat än på Södra Afrikadagar. Jag kände att jag ville se om jag kunde bidra med något för Afrikagrupperna och tackade ja till en suppleantplats."

Sidor