Sökformulär

Föreningsliv

Möt Svensk-Kubanska

Upphovspersoner: Nygren, Jim | Jönsson, Fredrik | Berggren, Björn | Juventud Rebelde
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Föreningsliv, Sverige, Kuba
På Chedagen i Uppsala berättade Jan Strömdahl om ”Kubas omställning till ekologisk hållbarhet” och i Västerås talade Kubas chargé d’affaires Nory Madera Almeida om kampen för att häva USA:s blockad och De Fem. I Malmö ordnades som vanligt ”10 timmar för Latinamerika – Centralamerika i fokus” och ett panelsamtal med företrädare för ALBA-länderna. På Socialistiskt Forum i Stockholm var Jan Strömdahl i farten igen i en proppfull sal med Kubas miljöpolitik som dragplåster.

"Inte heller denna världsordning är den enda möjliga!"

Upphovspersoner: Sävström, Johan | Sävström (foto), Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Föreningsliv, Sociala rörelser, Jordreformer, Matsäkerhet, Jordbruk, Handel, Lokal ekonomi och försörjning, Brasilien, Mocambique, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi
När det gäller att lösa dagens kriser runt mat, klimat och energi är livsmedelssuveränitet viktigare än en grön revolution. Det menar den internationella bonderörelsen Via Campesina som nyligen höll kongress i Moçambique.

Skolarbetet fortsätter!

Upphovsperson: Isaksson, Göte
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2010
Ämnesord: Föreningsliv, Internationell solidaritet, Pakistan, Internationellt bistånd, Utbildning och skola
Under drygt 20 år har BLLF drivit skolor i Pakistan för barn som varit eller riskerat att bli slavar. Undervisningen ska ge självtillit och utgöra grunden för ett demokratiarbete. SIDA-stöd ges inte längre till skolarbetet men nu har ett nytt bidrag beviljats för vuxenutbildning och demokratiarbete. De flesta av skolorna drivs vidare med andra medel.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Östtimor, Politiska institutioner
Östtimorkommittén anordnade den 7 december på 30-årsdagen av Indonesiens invasion ett öppet medlemsmöte.
Talare var Thomas Johansson från Lärarförbundets Stockholmskrets och riksdagsledamot Lotta Hedström (mp).

Ledare

Upphovsperson: Fransson, Kjell
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv, Afrika
Jag har just kommit hem från två intensiva och stimulerande dagar där jag har lett Afrikagruppernas styrelsearbete.
Vi har diskuterat i flera timmar både i plena och i grupper. De slutliga formuleringarna i det nya programmet och långtidsplanen ligger nu på vår hemsida och är styrelsens proposition till vårens årsmöte i Växjö den 20–21 maj (2006).
Det känns lite märkligt att skicka iväg ett 14-sidigt dokument ut i eterrymden tillsammans med kallelsen till
årsmötet. Vem kommer att läsa programmet och långtidsplanen, är de begripliga,
kommer man att känna sig positivt stimulerad till fortsatt aktivt solidaritetsarbete?
Hur blir mottagandet?

Ledare

Upphovsperson: Josefsson, Sara-Sofia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Föreningsliv
Håkan Hellström sjunger Ted Gärdestads gamla låt i bilstereon: ”Äntligen på väg, jag förlänger mina steg…”
Jag sitter på väg hem från helgens
årsmöte på Getskär. Funderar över frågan som ställdes till oss deltagare på en av gruppdiskussionerna: ”Varför är du medlem i Afrikagrupperna?”

Ledare

Upphovsperson: Hansson, Klas
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Internationellt bistånd, Sydafrika
Organisationsutveckling kan låta både abstrakt och tråkigt, något som påtvingats organisationerna av en högre instans. I slutet av 80-talet lades lite energi och tanke på organisationernas behov och skötsel vilket i flera fall ledde till stora förlamande problem. Detta ledde till ett ökat fokus på sådana frågor under 1990-talet. Afrikagruppernas arbete är en del av denna trend som poängterar vikten av att skapa utrymme och kapacitet för att arbeta med interna organisationsutvecklingsfrågor.

Sidor