Sökformulär

Styrelsen har ordet

Upphovsperson: Afrikagruppernas styrelse
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
Nummer: 2008:03
År: 2008
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se
Ämnesord: Föreningsliv, Sverige, Information, kommunikation och media
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: agera_3-2008_styrelsen.pdf (189.86 KB)
Under Afrikagruppernas årsmöte 2008 diskuterades frågan om kommunikationen mellan styrelse, medlemmar och samarbetspartners samt deras olika roller i beslutsprocessen. "För en levande organisation är det viktigt att medlemmarna
är aktiva och bidrar till att föra arbetet framåt.
Vi i styrelsen kommer att arbeta för att ytterligare förbättra kommunikationen med er medlemmar och enskilda Afrikagrupper under det framtida planeringsarbetet. Vi kommer även i år att utse kontaktpersoner bland ledamöterna för samtliga enskilda Afrikagrupper."