Sökformulär

Globalisation

Vi konsumerar de kompenserar : En granskning av Sveriges köp av utsläppskrediter

Upphovsperson: Cosnier, Maria
Utgivare: Swedwatch | Svenska Kyrkan
Tidskrift/källa: Swedwatch Report
År: 2012
Ämnesord: Indien, Globalisation, Energi, Hållbar utveckling, Klimat och klimatförändringar
Ett energiprojekt i Indien illustrerar problemen med att svenska utsläpp ska minskas genom köp av utsläppskrediter i utvecklingsländer.

Sverige ska minska sina utsläpp av växthusgaser med ungefär 20 miljoner ton per år. En tredjedel av minskningen ska ske genom köp av utsläppskrediter, främst genom FN:s klimatkompensationsprogram CDM, Clean Development Mechanism. I Sverige ansvarar Energimyndigheten för statens köp av utsläppskrediter. Detta sker direkt i ett enskilt projekt i ett utvecklingsland (bilateralt) eller genom fonder (multilateralt). I rapporten Vi konsumerar de, de kompenserar granskas ett av de många projekt som Sverige, genom Energimyndigheten, i framtiden kommer att köpta utsläppskrediter ifrån. Det handlar om ett vattenkraftsprojekt i Rampur i norra Indien som ingår i en fond administrerad av Världsbanken.

Rapporten visar att det finns frågetecken kring hållbarheten, den lokala förankringen och arbetsvillkoren vid projektet i norra Indien. Bygget har haft en negativ påverkan på skördar och vattenkällor. Lokalbefolkningen uppger i intervjuer att utlovade arbetstillfällen saknas och att de inte har fått kompensation fullt ut för problem som uppstått i samband med bygget av kraftverket.

Alla projekt i FN:s klimathandel måste vara additionella. Det innebär att det ska gå att visa att projekten inte hade kommit igång utan ekonomiskt tillskott från CDM-systemet. Studien visar att det är tveksamt om bygget av vattenkraftverket i Indien uppfyllt kravet på additionalitet.

Rapporten tydliggör tre problem med Sveriges satsning på klimatkompensation: tveksamheter kring additionalitet, hållbar utveckling och bristande ansvarstagande hos vissa fondförvaltare.

Swedwatch riktar följande rekommendationer i rapporten:

Sverige bör genomföra en större andel av utsläppsminskningarna på hemmaplan.
Svenska CDM-investeringar bör i större utsträckning genomföras i egen regi än fonder.
Regeringen bör säkerställa att investeringarna görs på ett hållbart, transparent och inkluderande sätt.
Regeringen bör uppdra åt Energimyndigheten att återrapportera alla CDM-investeringars klimatnytta och lokala påverkan på miljö och människor.

Läs sammanfattning på engelska

African voices, African visions

Medarbetare: Adesida, Olugbenga | Oteh, Arunma
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2004
Ämnesord: Democratisation, economic development, Globalisation, Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Does Africa have a future? What are the visions, hopes, ambitions and fears of young Africans for the future of the world, the continent, their nation, and their communities? How do they envisage this world and their roles within it? These issues have not previously been explored collectively by Africans because of the enormous challenges and the preoccupation with the present. But Africa must not allow the enormity of the problems to blind it to its past and future. Africa must chart its own vision of a desirable future and therefore young Africans, born just before or after independence, were challenged to reflect on the future of the continent. Many responded to the challenge, which has resulted in this volume containing a number of the contributions. In this book, the voices of a new generation of Africa are heard exploring the future from personal and diverse perspectives. The authors have enumerated the ills of Africa, analyzed the problems and explored the opportunities. Remarkably, despite the daunting nature of the challenges, they were all hopeful about the future. They provided their visions of the future, suggested numerous ideas on how to build a new Africa, and implored Africans to take responsibility for the transformation of the continent. Given the current emphasis on African renaissance and union, the ideas presented here could become the basis for a truly shared vision for the continent.

South Africa and global apartheid : continental and international policies and politics

Medarbetare: Bond, Patrick
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2004
Ämnesord: Africa, South Africa, Post apartheid, NEPAD, international economic relations, International politics, Globalisation, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
This study covers a variety of political and economic aspects of Africa's and South Africa's relationships to the world. The author considers the context of global apartheid, in terms of international stagnation, uneven development and African marginalisation, and evaluates the South African setting as a telling site of worsening inequality. Where does then the New Partnership for Africa's Development (NEPAD) stand on the largest economic and political problems? South Africa's other proposed global reforms are also discussed. Finally, the author records an emerging ideology based not on commodification via globalisation but on decommodification and deglobalisation, and the strategies, tactics and alliances required for African and international progress. CONTENT The context of global apartheid Class apartheid in South Africa NEPAD economics and global apartheid Whose NEPAD? South Africa’s frustrated international reforms Conclusion: African anti-capitalism? Figures and Table

Africa in the new millenium

Upphovspersoner: Nzongola-Ntalaja, Georges | Suttner, Raymond
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2001
Ämnesord: political reform, Globalisation, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
The contributions to this Discussion Paper were prepared for a workshop on "Africa in the new millennium" held in Stockholm in May 2001. The idea of the workshop was not to counter "negative" perceptions of Africa with "positive" ones. Nor was it to arrive at finalised ideas or prescriptions for governments or the continent as a whole. The aim was to raise important questions, which may help contextualise and deal with the problems facing the continent. It was an attempt to go below the surface of immediate crises and open up a debate around Africa and its international relations. It is hoped that publication of these papers will encourage further debate, and contribute towards realising the goal of African recovery.