Sökformulär

Kampformer

Franska metoder möter svenska

Upphovspersoner: Kildén, Göte | Hjort, Linn (foto)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Partier, Politisk organisering, Frankrike, Kampformer, Politiker, Strejker
Göteborg kallas ibland Sveriges port mot väster.
I dess väldiga hamnanläggningar pulserar en stor del av landets väldiga in- och utfl öde av gods. Men när ArbetarInitiativets Margaux Leduc från det franska antikapitalistiska partiet NPA besökte Skandiahamnen tidigt i måndags morse fi ck hon se att hamnarbetarna kan slå
igen porten med en väldig smäll.

Ursprungsfolkens utmaningar

Upphovspersoner: Karlsson, Lisa | Moberger, Kim (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Kampformer, Sociala rörelser, Politisk organisering, Naturresurser, Ursprungsfolk, Mänskliga rättigheter, Latinamerika
Den 12 oktober firas ursprungsfolkens 520:e kampdag i
Latinamerika, till stöd för kontinentens urfolk och deras
kamp för en rättvis tillvaro. Magdalena Aysabucha
Agualongo, samordnare för kvinnosektionen inom det
andinska nätverket för ursprungsfolk, CAOI, berättar om de
största utmaningarna för Latinamerikas ursprungsfolk idag.

Brott och straff för att kväva protester

Upphovsperson: Contreras, Francisco
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Demonstrationer, Kampformer, Statlig repression, Sociala rörelser, Politisk organisering, Sociala och politiska aktivister, Manifestationer, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Latinamerika
Ledare.
Människor som fredligt protesterar
mot orättvisor bemöts allt oftare med våld. I Latinamerika så väl som i Europa. I Spanien och Grekland attackeras fredliga demonstrationer av militär och polis. Men förtrycket slutar inte där. I syfte att få slut på protester och avskräcka engagerade medborgare från att protestera använder sig makten av juridik. Protesten stämplas som ett brott. Brott och straff har blivit vardag för ledare och engagerade medborgare som protesterar.

Sidor