Sökformulär

Ursprungsfolkens utmaningar

Upphovspersoner: Karlsson, Lisa | Moberger, Kim (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2012:3
År: 2012
Sidnummer: 9-9
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Kampformer, Sociala rörelser, Politisk organisering, Naturresurser, Ursprungsfolk, Mänskliga rättigheter, Latinamerika
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl3_2012_3_s9.pdf (713.16 KB)
Den 12 oktober firas ursprungsfolkens 520:e kampdag i
Latinamerika, till stöd för kontinentens urfolk och deras
kamp för en rättvis tillvaro. Magdalena Aysabucha
Agualongo, samordnare för kvinnosektionen inom det
andinska nätverket för ursprungsfolk, CAOI, berättar om de
största utmaningarna för Latinamerikas ursprungsfolk idag.