Sökformulär

Kultur- och informationsallmänningar

Folkbiblioteken, de medborgerliga rättigheterna och Internet

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Handlar om Internet och hur kommersiella intressen och staten i allt högre grad vill reglera och få kontroll över det. Författaren hävdar att samma maktförhållanden som råder i samhället även finns på Internet och han hävdar att folkbiblioteken måste förhålla sig till detta, på lång och kort sikt.

Avgiftsbelagt! Amsterdams nya bibliotek: 2.000 cykelställ och 1.000 sittplatser

Upphovspersoner: Myrstener, Mats | Myrstener, Pella (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Nederländerna
Handlar om ett besök på Stichting Openbare Bibliotheek, Amsterdams nya jättelika stadsbibliotek. Det är sju våningar högt, har 7000 besökare per dag, 1000 sittplatser och det finns 2000 cykelställ utanför. Men utlåning är avgiftsbelagd och det finns få bibliotekarier att fråga i biblioteket.

Ingrid Atlestam: 40 år i vänsterfil - och sen då?

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturpolitik, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige
Denn artikel är en något tillhyfsad och kompletterad uppgradering av mitt anförande vid BiS seminarium om biblioteksdebatten "40 år i vänsterfil - och sen då?" vid årets bokmässa, då BIS jubileumsbok lanserades. Lena Lundgren var moderator och i seminariet deltog Sara Fältskog Eldros, vars tankar om biblioteksdebatten finns i jubileumsboken, och Lennart Wettmark, som talade om BiS internationella roll, vilket han beskriver mer utförligt i jubileumsboken. Själv valde jag att ha en Göteborgsvinkling eftersom Åsa Hedenmark, som skulle ha deltagit, i sin avhandling koncentrerat sig på riksmedia, dvs ett Stockholmsperspektiv

Biblioteksfrågan som försvann

Upphovspersoner: Myrstener, Pella | Ellgaard, Holger (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige
Pella Myrstener diskuterar Stockholms stadsbibliotek och dess ombyggnation då det vinnande förslaget fick alltför mycket kritik för sin arkitektur. Men författaren menar att frågan om bibliotekets innehåll glömdes bort i debatten och allt fokus hamnade på arkitekturen. Pella Myrstener hävdar att Stockholms stadsbibliotek är i stort behov av utbyggnad och i nuläget inte uppfyller kraven för ett modernt internationellt stadsbibliotek.

Det blåser högervindar

Upphovsperson: Schultz, Kristian
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige
Kristian Schultz menar att det blåser snåla högervindar i samhället och att dessa riskerar att sprida sig till folkbiblioteksvärlden. Ett nyliberalt synsätt på folkbiblioteken har börjat dyka upp där de närmar sig företagen och låntagarna blir till kunder. Författaren uppmanar folkbibliotekarier att engagera sig i samhällsfrågor och bli del i en bred vänstervåg som står upp mot högervindarnas snålblåst.

Upphovsrätt och allmänning

Upphovspersoner: Wold-Karlsen, Siv | Lund, Arwid | Jensen-Urstad, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Artikelförfattaren är kritisk till att artiklar ur bis görs tillgängliga på Globalarkivet inom ramen för
Creative Commons, men inte utesluter kommersiell bearbetning och användning. Siv drar parallellen
med friskolornas utnyttjande av gemensamma kommunala biblioteksresurser och Sverigedemokraternas
utnyttjande av Mikael Wiehes ”Flickan och kråkan”. Hon vill värna om sin individuella
upphovsrätt och läsarnas rätt till originaltexten.

Innehåller också en replik av Arwid Lund och Anders Jensen-Urstad.
Creative Commons-licenser befrämjar kreativt skapande! Globalarkivet svarar Siv Wold-Karlsen. I repliken hävdar de att Creative Commons-licenser varit avgörande för att skydda det allmänna och CC-licensen Dela lika, i och med att den tillåter kommersiellt användande, gör den kapitalistiska ekonomin beroende av frivilligt, självorganiserat och kollektivt arbete i allmänningens form.

I slutrepliken svarar Siv Wold-Karlsen Globalarkivet.
Ansvar mot läsarna: Siv Wold-Karlsen svarar. Hon tycker att läsarna lyser med sin frånvaro i diskussionen om upphovsrätt och vill att sådana frågor behandlas som politiskt-sociala och inte juridiska. Hon efterlyser en diskussion om upphovsrätten och ser författarförbundet som en intressant diskussionspartner.

BiS ska arbeta för ökad tillgänglighet och öppenhet: Johanna Dalmalm svarar Siv Wold-Karlsen om BiS och Creative Commons

Upphovsperson: Dalmalm, Johanna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige
I detta svar på Wold-Karlsens artikel "Creative commons är inte en allmänning ..." diskuterar hon beslutet att BiS-artiklar ska publiceras i Globalarkivet under CC-licenser. Hon håller med om att CC-licenser inte är allmänningar men ser dem som verktyg för strävande efter öppenhet och utvidgande av informationsallmänningar.

Creative Commons är inte en allmäning- och Elibavtalet ger all makt åt distributören

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
I den här artikeln presenterar Wold-Karlsen sitt motstånd mot Creative Commons licenser och ger svar på vissa tidigare inlägg i debatten. Hon diskuterar Elib-avtalet och biblioteksersättning, upphovsrätt och Open Access.

Fler perspektiv på allmänningar

Upphovsperson: Dalmalm, Johanna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen skriver i förra BiS-numret i debatten om upphovsrätt och allmänningar att allmänningar behöver skyddas från exploatering och vinstintresssen för att kunna överleva. Lund och Jensen-Urstund beskriver CC-licenser i samma nummer som ett virus som angriper det privata ägandet när kommersiella intressen försöker använda det. Frågor om ägande och fördelning av resurser är alltså i absolut fokus i den här diskussionen.

Sidor