Sökformulär

Spionage och undergrävande verksamheter

USA & Google utestänger kubaner från Internet

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Det är USAs blockad, inte kubanska myndigheter som blockerar kubanernas tillgång till Internet. Med hänvisning till blockaden utstänger t ex Google kubaner från många av sina programvaror Google Analytics, Google Earth och Google Toolbar mm. MS Messenger och Sourceforge är också blockerade. Google censurerar också nätbudskap från Kuba. Samtidigt ökar USA sina anslag till cyberkrig mot Kuba.

USA: besatta av Fidel

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Sabotage, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
USAs regering har följt Fidel Castros göranden och låtanden ända sedan 1947, då han studerade på universitetet. Efter revolutionsegern 1959 intensifierades intresset och USAs ambassad rapporterade hem om ”den infernaliska lilla kubanska republiken” och att ”Castro i sin skrynkliga uniform, utstrålar hälsa och ändlös energi.” Men trots alla information som samlats in har alla försök att störta det kubanska systemet misslyckats.

Ett agentvittne Utdrag ur ”Fiende”: den intellektuella polemiken

Upphovsperson: Capote, Raúl
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Spionage och undergrävande verksamheter, Litteratur, Kuba, USA
I januari 2007 försökte CIA utnyttja en diskussion i författarkretsar för att skapa en proteströrelse, skriver Capote, som skulle förse dem med information för detta. ”Jag skickade information till René Greenwald (täcknamn EGA, El Gran Amigo) och till Marc Wacchtenheim (AW, Amigo de Washington) via ett gmailkonto. Den var krypterad genom ett program Puffv 101 som täcker över både text, bild och ljud. En agent flög in från USA för att lära mig hanteringen. Förutom Puffv 101 använde jag också V-Safe 100b för att dölja information i USB-minnen och sedan ännu mer sofistikerad teknik från USA.” osv

Inifrån CIAs dissidentnät

Upphovsperson: de la Hoz., Pedro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Spionage och undergrävande verksamheter, Litteratur, Kuba, USA
På bokmässan lanserades boken ”Fiende” av Raul Capote som berättar hur han värvades av CIA för att informera om och bearbeta kubanska intellektuella, universitet och ungdomsorganisationer. Capote deltog på 90-talet i littteraturcirklar och unga kulturarbetares förening. När han börjad bli känd väcktes också CIAs intresse och de värvade honom, dock omedvetna om att han hade kontakt med kubanska säkerhetstjänsten. I boken avslöjar Capote CIAs metoder och mål och hoppas att boken ska bidra till insikt om mediekampanjernas lögner mot Kuba.

50 år för år USAs blockad mot Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Sabotage, Terrorism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
I över 50 år har den pågått: USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad som syftar till att ”framkalla social oro, desperation och svält” och sålunda övertyga Kubas folk om det meningslösa i försöket frigöra sig från USA. Blockaden har kostat Kuba över 975 miljarder US-dollar, nästan 20 miljarder per år, vilket är mer än landets totala exportintäkter. Blockaden är den enskilt viktigaste faktorn som hindrar Kubas utveckling. Här följer ett axplock, år för år, av exempel på USAs ekonomiska och terrorkrigföring, och FNs årliga omröstning som fördömer den, utan att det har någon effekt.

Blockad och undergrävande verksamhet 2012.

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Torben Nødskouv ville bara köpa cigarrer till sin lilla butik på Fyn. USA lade beslag på betalningen. Cigarrerna kom nämligen från Kuba, så Nødskouv i Danmark hade brutit mot USA-lag Nya fakta bekräftar att USA-agenten Gross gjort vad han dömdes för på Kuba, arbetat på hemligt USAID-uppdrag för regimskifte, vilket USA försöker förneka. ”Dissidenterna” får instruktioner från USA. Foton visar mötet 22.2 mellan diplomater på USAs intressekontor i Havanna och deras avlönade kubaner. Foton visar också att svensk diplomat deltar i USAs överläggningar med ”dissidenterna”

Fiasko för cyberangrepp på MR-dagen

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
Det blev ett fiasko för cyberattacken mot Kuba inför internationella människorättsdagen 10 december. USA satsade stort på att framkalla oroligheter i Havanna och de internationella nyhetsbyråerna förebådade en utveckling i den arabiska vårens tecken. Men de nätbaserade förberedelserna läckte ut och mot cyberkrig finns också cyberförsvar. Dit anslöt sig twittrare från Spanien, Argentina, Venezuela, Mexiko med flera länder och informerade om jänkarnas planer, och om det normala lugn som rådde på ön.

“Dags att rensa upp i USAs program för regimskifte i Kuba” Rådgivare till USAs Senat

Upphovsperson: Armstrong, Fulton
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
I tre år arbetade Fulton Armstrong för senatens utrikesutskott som chefsutredare av State departements och USAIDs politiska operationer på Kuba och andra platser i Latinamerika. Han beskriver hur Kubaprogrammen ”för att identifiera, organisera, utbilda och mobilisera kubaner att kräva politisk förändring” präglas av förskingring, vanskötsel och systematisk politisering. Några av de påstådda framgångarna, som skapandet av ett nätverk av “oberoende bibliotek”, var våldsamt överdrivna eller påhittade. Han menar att de hundratals miljonerna som ägnas åt detta är bortkastade pengar, och motverkar sitt eget syfte.

”Libyska modellen”, ett allvarligt hot mot Latinamerika

Upphovsperson: Guerra Cabrera, Ángel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Libyen, Latinamerika, USA
Med anfallet mot Libyen har USA/NATO knäsatt en ny formel för regimskifte, som kan användas mot andra länder. Enligt USAs Nationella Säkerhetsråd är den ”metod” Obamaregeringen använt mot Libyen ”effektivare” än de Bush-regimens truppinvasioner i Irak och Afghanistan. Många länder och folk i Latinamerika och Karibien tar mycket allvarligt på hotet om upprepning av denna smygande och förrädiska formel mot andra länder som har strategiska tillgångar och/eller intar oacceptabelt självständiga hållningar,

USAs “oberoende” HBT-are

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Efter att ha finansierat ”oberoende” lärare, fackföreningar, läkare, bibliotekarier, journalister etc på Kuba –satsar USA nu på ”oberoende” gayaktivister. USAs finansiella bidrag till ”oberoende HBT-rörelsen” på Kuba uppgår till 300 00 US$ i år. Det blir 15 000 US$ per skalle, en förmögenhet på Kuba som har en öppen och aktiv HBT-rörelse, oberoende av USA.

Sidor