Sökformulär

Västsahara

Nafaa Salem Mohamed: ”Världen har övergivit oss”

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Västsahara, USA, Våld och konflikter, Frankrike, Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Flyktingar, Information, kommunikation och media
"Vi är övergivna, bortglömda, icke-prioriterade av FN, EU och media. Vi har ställt upp på alla krav, visat tålamod och gett allt. Nu har vi kommit till den absoluta gränsen. Nu finns det inget mer att ge och inget mer att vänta. Vi har förstått budskapet."

Marockos nya och gamla stölder i Västshara

Upphovsperson: Lindh, Sören
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Våld och konflikter, Ockupationer, Västsahara, Naturresurser, Kolonialism
I mediaskuggan av Gaza-konflikten och finanskrisen inleder Marocko nu en bredare offensiv för att ekonomiskt exploatera Västsahara. Det handlar om fiske, fosfat (råvaran för konstgödsel), olja, guld men också grönsaker och sand. ”Legobearbetning” av fiskprodukter och andra matvaror ingår också.

Västsahara existerar inte för Exportrådet

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Handel, Senegal, Sverige, Marocko, Västsahara, Mauretanien, Information, kommunikation och media
Ett seminarium om fiske och handel i Mauretanien och Senegal skulle ha hållits under hösten 2008. Arrangörer var den svenska branschorganisationen Swedefish, Exportrådet och den svenska ambassaden i Dakar och konsulatet i Mauretanien.
En informationsfolder har legat på Exportrådets hemsida men är nu borttagen. Den första sidan innehöll en kartbild över området där inte Västsahara var utsatt och där Mauretanien angavs gränsa till Marocko.

FN:s matbistånd är en katastrof

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2009
Ämnesord: Marocko, Västsahara, Våld och konflikter, Frankrike, Internationellt bistånd, Flyktingar
"Varför har inte FN-organet World Food Programme ett särskilt matbistånd för långvariga konflikter? Nu har man i alla dessa år skickat ett katastrofbistånd till flyktingarna med samma innehåll som till människor som befinner sig i en katastrofsituation under en kort tid. Det är faktiskt skandal", menar Mildred Thulin, tidigare riksdagsledamot (c).

Sidor