Sökformulär

Jämställdhet mellan kvinnor och män: en revolution inom revolutionen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2009:01
År: 2009
Sidnummer: 12-12
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Familjefrågor, Genus och jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: jamstalldhet_kuba_1.09.pdf (160.27 KB)
Före 1959 var kvinnornas roll på Kuba densamma som i övriga Latinamerika - och Angloamerika för den delen – men också värre. I ”USAs bordell och spelhåla” tillkom en massiv prostitution med omkring 100.000 prostituerade på 6 miljoner invånare. Men när FNs särskilda rapportör utvärderade läget på Kuba 1999 konstaterade han att ”Kubas kvinnor ligger långt före de flesta andra länder i i förvärvsarbete och utbildning, även teknisk och yrkesutbildning.” Och 2009 intar Kuba tredje plats i världen med 43 procent kvinnor i parlamentet. De kubanska kvinnorna går i täten inte bara i Latinamerika utan också jämfört med många utvecklade industriländer. Men, liksom där, återstår en hel del innanjämställdhet uppnåtts, i det offentliga och det privata.