Sökformulär

Mäns övergrepp och våld

Mobilisering mot sexturism

Upphovsperson: Ekman, Kajsa Ekis
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Mäns övergrepp och våld, Sverige, Latinamerika, Kuba
”Vi vill inte att Kuba ska marknadsföras som ett sexturistland. Vi måste göra något åt de utländska researrangörer som gör reklam för oss med våra kvinnor och män som lockbete.” Det sade Mariela Castro Espín på den stora Havannakonferens om prostitution där Kajsa Ekis Ekman var med som en av 5 svenska inbjudna talare. Med 90-talets ekonomiska kris och den internationella turismen återuppstod också sexturism och prostitution på Kuba. Den stora svenska gruppen talare var ett uttryck för det kubanska intresset för den svenska sexköpslagen som en politik för att komma åt prostitutionen.

Jämställdhetsfrågor i post-konfliktens Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Barn och ungdomar, Mäns övergrepp och våld, Familjefrågor
I australiska Asian Currents marsnummer 2011 skriver Sara Niner, redaktör för To resist is to win: the autobiography
of Xanana Gusmão och författare till Xanana: leader of the struggle for independent Timor-Leste, om jämställdhetsfrågor i Östtimor.

Män som förändrar mäns attityder

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Kenya, Sociala och politiska aktivister, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet
När Thuku Njuguna rapporterade till polisen att hans 11-åriga dotter utsatts för övergrepp i samband med ett inbrott möttes han av misstänksamhet. – Varför har du, och inte hennes mamma, kommit för att rapportera? Hur ska vi kunna hjälpa dig om du inte kan peka ut någon misstänkt? I dag ägnar Thuku sin lediga tid åt att stötta andra barn som blivit utsatta, för att se till att deras situation tas på allvar.

Oro för att Zuma vill tysta media

Upphovsperson: Dahl Adolfsson, Mari
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Yttrandefrihet, Rättsskandaler, Korruption, Politiker, Bildkonst och film, Sydafrika, Information, kommunikation och media, Mäns övergrepp och våld, Opinionsbildning
Kommer pressfriheten i Sydafrika att hotas under Jacob Zuma? Ja, den frågan ställer sig många eftersom ANC:s högste ledare och blivande president åtskilliga gånger har stämt folk inom media. Satirtecknaren Jonathan Shapiro är en av dem.

Drastisk ökning av våldet

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Mäns övergrepp och våld
Inget land, hur utvecklatdet än är, kan säga sig vara helt fritt från våld. I många länder är det ett ont som
ökar för varje år. Men vilka faktorer spelar in? Såväl polisen i Nicaragua, mänskliga rättighetsorganisationer,
FN, Barnombudsmannen och Kvinnoinstitutet (INIM) har samma uppfattning: våldet i Nicaragua mot kvinnor och barn ökar oroväckande.

Sidor