Sökformulär

Kvinnorna i nya ekonomin

Upphovsperson: Correa, Yenia Silva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 11-11
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Föreningsliv, Ekonomi, Genus och jämställdhet, Kuba
Fil: kvinnor_i_nya_ekonomin_kuba_2.14s11.pdf (108.62 KB)
När Kubas kvinnoförbund FMC avslutade sin 9e kongress 8 mars kunde de konstatera att de tillhör de som nått längst i världen i jämställdhet med egenmakt och delaktighet i den politiska makten. Nu gäller det att hävda deras möjligheter när marknadsinslag, kooperativ och egenföretagare ökar. Kvinnorna har fördelar i sin högre utbildning och sin starka ställning som ledare inom kommunal och statlig förvaltning och företag. Men det finns risk i egenföretagande att befästa föreställningar att kvinnor hör hemma inom tjänstesektorn, särskilt hushållstjänster.