Sökformulär

”Klass och kön krävs på dagordningen”: Lena Gonäs finner nya vägar för arbetslivsforskningen

Upphovsperson: Fredriksson, Evelina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2008:51-52
År: 2008
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: a_08_5152_klass_1.pdf (216.88 KB)
Fil: a_08_5152_klass_2.pdf (557.74 KB)
Kritiken mot den borgerliga regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet,
ALI, har varit hård, inte minst från forskarhåll. Många har frågat sig hur nedläggningen av ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut om arbetsliv och arbetsmiljö rimmar med en påstådd
”arbetslinje”.
Under året har ett antal forskare gått från att kritisera till att rädda vad som räddas kan.
Lena Gonäs, professor vid Karlstad universitet,
som forskar om genus- och arbetsliv har bland annat skrivit boken På gränsen till genombrott: om det könsuppdelade arbetslivet.
Hon är en av initiativtagarna till den nystartade Föreningen för Sveriges arbetslivsforskare.