Sökformulär

Vetenskap och forskning

FN hyllar Kuba För Ebolainsatsen och för jämställd forskarvärld

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Jämställdhet, Vetenskap och forskning, Internationella solidaritet
En FN-rapport hyllar Kuba för enastående resultat inom utbildning och forskning, och för insatserna för att bekämpa Ebolaviruset i Afrika där kubanerna enligt Unesco bidrog till att över 400 liv räddades och att hålla nere dödligheten 24,4 procent. Kuba avsätter största andelen i Latinamerika av BNP till högre utbildning, med 4,5 procent, följt av Bolivia med 1,6. Kuba kommer också tvåa, efter Brasilien, och 12a i världen med antalet doktorsexamina. Och medan forskarvärlden internationellt verkar tillhöra männen så är Kuba ett undantag. där kvinnorna utgör 47 %.


Revolutionens första läkare

Upphovsperson: Nuria Barbosa León
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, utbildning, Vetenskap och forskning
Hälften av Kubas 6 000 läkare lockades över till USA 1959, läkarutbildningen blev av med över halva lärarkåren. De ersattes av de bästa nyutexaminerade och utbildningen anpassades till den nya politiken: hälsovård för alla. För 50 år sedan tog de första 400 nya läkarna och 27 tandläkare examen i Sierra Maestra. Det var starten för den nya läkarkår och etik som gjort Kubas hälsovård till ett internationellt föredöme. Nu samlades de till jubileum. Ett 60-tal har tjänstgjort i internationella uppdrag, som i kampen mot Ebolasmittan i Västafrika.

Dagboksanteckningar från en forskningsresa i Afghanistan 1955

Upphovsperson: Jonson, Mats
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Resor, 1950-talet, Vetenskap och forskning
När Mats Jonson var barn var morfadern Carl Behm en idol. Likt en Sven Hedin kom han hem från sina långväga resor med mycket spännande att berätta. Men Carl L:son Behm var också en av landets främsta kännare av betesgräsen och gjorde betydande forskningsinsatser om kulturväxter. Han gjorde flera resor till Asien, däribland Afghanistan, och tog hem fröprover för att utveckla den svenska kulturodlingen. Efter hans död 1960 fann man hans nedskrivna reseberättelser och 600 diabilder. Mats Jonson har ställt samman materialet till en bok.

Psykiatriforskaren och sommarprataren Simon Kyaga

Upphovsperson: Rothenborg, Malin
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2014
Ämnesord: Tibetaner, Vetenskap och forskning, Livsåskådningsfrågor
Simon Kyaga om att vara lika tibetansk som svensk och hur det tibetanska ursprunget har präglat hans livssyn.
Simon Kyaga är för de allra flesta mest känd för sitt sommarprat och forskningsstudien som visar sambanden mellan kreativitet och galenskap. Mindre känd är kanske hans koppling till Tibet och hur hans splittrade rötter präglat hans väg och öppensinnade livsfilosofi.

USA ska studera Kubas lungcancervaccin

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba - USA, Vetenskap och forskning, Handel, Politiska avtal, Blockader
För första gången kan forskare i USA få tillgång till det banbrytande cancervaccin som utvecklats på Kuba. Efter 55 års blockad kan forskare i USA få en första glimt av den kubanska läkekonstens framsteg. Ett av de mest framstående är det vaccin som dämpar lungcancertumörers tillväxt. Det är resultatet av den handelsdelegation som New Yorks guvernör Andrew Cuomo ledde till Havanna i maj. Vaccinet har patenterats i Kuba, Europa, Asien, Latinamerika samt USA och Kanada och de kubanska forskarna utreder nu om Cimavax kan användas mot andra cancerformer.

Att inte bli ifrågasatta Akademiskt utbyte i Malmö

Upphovsperson: D’Ambrosio, Adriana
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Vetenskap och forskning, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
Årets två unga kubanska universitetslärare i sociologi på akademiskt utbyte i Malmö talar om förändringarna hemma på Kuba och hur de upplever vistelsen i Sverige. Både finner Sverige lite väl organiserat men samtidigt att Kuba kanske skulle må bra av lite av samma slag. Om Kuba säger de att landet ”befinner sig i ett komplicerat skede. Men vi är vana. Vi skulle kunna doktorera på komplicerade lägen, för allt sedan revolutionens seger har vi gått från svårt läge till svårare. Den stora utmaningen är ekonomin. De ekonomiska problemen påverkar värderingarna, som urholkas men samtidigt väller ungdomarna ut i stora skaror för att visa sitt stöd för revolutionen.

Strålkastare på Kuba. Akademisk konferens i Kanada.

Upphovspersoner: Pebaqué, Yvonne | Juventud Rebelde
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Vetenskap och forskning, Kuba, Nordamerika
Kuba, dess verklighet och relationer med sin omgivning var huvudtema på den jättetillställning med flera tusen akademiker som ”Föreningen för Latinamerikastudier”, LASA, höll 6 – 8 oktober i Toronto. På grund av USAs blockad och visumvägran till kubanska deltagare förlades kongressen utanför USA:s gränser så att också kubaner kan delta, vilket ett 80-tal gjorde.

Spjutspetsforskning räddar liv i Afrika

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Latinamerika, Industri och industrialism, Afrika, Vetenskap och forskning, Övrig teknik, Läkemedel
Läkemedelsindustrin står för en stor del av Kubas export och fortsätter att utvecklas. Den har bidragit till att flera sjukdomar utrotats på Kuba, men är också viktig för många afrikanska och latinamerikanska länder. Kubas bioteknikindustri har varit mycket framgångsrik sedan den började utvecklas under 1980-talet och innehar nu cirka 1.200 internationella patent.

Sidor