Sökformulär

Ny brottsbalk i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 42-43
År: 2009
Sidnummer: 12
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Juridik, Östtimor, Reproduktiv hälsa
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka42-43aart12.pdf (26.34 KB)
I förra numret av Merdeka & ÖsttimorInformation rapporterade vi om tre lagförslag, abortlag, jordabalk och medielagar,
utan att kunna säga huruvida de antagits eller inte. Abortlagen ingår i den nya brottsbalken som antagits. Jordabalken diskuteras fortfarande. Medielagarna har inte heller antagits än, men brottsbalken innehåller en
ändring som påverkar medier.