Sökformulär

Ägande

Ekonomi och tillväxt

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ägande, Investeringar, Chile, Kuba
Varför förblir Kuba materiellt fattigt? Beror det på systemet – socialism och planekonomi – eller har USAs ekonomiska krigföring med saken att göra ? Varför växer inte Kubas befolkning? I andra länder brukar det följa med ökad levnadsstandard och kvinnlig frigörelse, varför inte på Kuba? Underkänns den kubanska statistiken av världens statistiker? Låter Kuba all industri förfalla utan nyinvesteringar? Kan sådana påståenden alls vara sanna?

Personal tar över, fler kvinnor få ungdomar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kooperativ, Bank- och finansfrågor, Arbetsmarknad, Kuba
Många mindre statliga företag, särskilt inom servicesektorn, hyrs nu ut till personalen. I början av 2011 började personal få ta över damfriseringar, skönhetssalonger och frisörsalonger. Från årsskiftet blev det möjligt också för snickare, fotografer, juvelerare, smeder med flera hantverks- och serviceyrken. De flesta är i 40-årsåldern eller över 60 medan ungdomarna visar svagt intresse. Men andelen kvinnor ökar. Nu går det också att ta banklån för att starta eget.

Bageridebatt i Granma: Kasta inte ut barnet ...

Upphovspersoner: Garcia,, J.P. | Paez, N.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kuba
I en pågående debatten i dagstidningen Granma diskuteras ägandets roll i ett socialistiskt samhällsbygge. Vad menas med samhällelig egendom? En debattör hävdar vikten av samhälleligt ägande av produktionsmedlen men att det inte räcker med ägande, det måste också bygga på arbetarnas delaktighet i makten. En annan menar att ägandet inte är viktigt, utan att makten kan utövas på annat sätt, och att det viktiga är att skapa jämlika möjligheter och fördelning av produktionsresultatet.

Begagnade bilar till salu

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Transporter, Kuba
I oktober legaliserades köp och försäljning av bilar. Sedan USA för 50 år sedan inledde sin ekonomiska krigföring för att svälta ut Kuba, har all bilimport inskränkts och bilarna är få, huvudsakligen tjänstebilar. Ett resultat är att Kuba förmodligen är ett av mycket få länder i världen där det inte finns något bilskrot. Eftersom kubanerna inte kunde sälja sina bilar lagligt, lärde de sig att fixa allt som gick för att hålla dem kvar på vägen. Det har länge funnits en svart marknad för begagnade bilar, den lyfts nu upp i ljuset.

Om Bostadsreformer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Bostäder och boende, Kuba
På Kuba finns ca 3,55 miljoner bostäder för 11,2 miljoner invånare, knappt 3,2 per bostad. Sedan 1959 har 2,7 miljoner bostäder byggts. Omkring 87 procent av hushållen äger sina bostäder. Men de har inte kunnat sälja och köpa, bara byta. Den 1 november trädde en lag i kraft för köp och försäljning bostäder. Men som tidigare har ingen rätt att äga mer än en permanent bostad och en fritidsbostad. Detta välkomnas överlag på Kuba men utländska kommentarer klagar över att Kubas regering ännu inte som Kinas accepterar att “det är bra att bli rik”.

Ett år med mycket nytt

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Reformer, Småföretagare, Ägande, Kuba
Drygt 357.000 personer har startat eget under det gångna året. På nästan varje gata i Havanna och i städer och byar över hela Kuba ser man skyltar och färgglada parasoller. I oktober hade skattebetalningar från nya företag tredubblats. Anisia Cárdenas, sömmerska, startade eget redan i början av 90-talet men nu har konkurrensen ökat och hon har tagit anställning hos en annan sömmerska. För Maria Regla Saldivar har det gått bättre. Hon har svart bälte i taekwondo och tjänar bra på att ge privatlektioner åt ungdomar.

Kvinnor i Nicaragua

Upphovsperson: Capelan, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Ägande, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Religion, Mänskliga rättigheter, Nicaragua
Lördag på ett proppfullt Revolutionstorg i Managua. De flesta är unga kvinnor, över tusen ombud i en öppen kongress som har föregåtts av kongresser i kommuner och län. Det handlar bland annat om att uppnå minst 50 procent kvinnlig representation i alla instanser i sandinistpartiet. Utbildning, hälsa, tryggare förlossningar, minskad fattigdom – framstegen är stora för de fattiga kvinnorna i Nicaragua. Abortförbudet är en styggelse, men det får inte överskugga den positiva utveckling som kommer att leda till att det avskaffas.

Ekonomin under debatt

Upphovsperson: Díaz, Antonio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Ekonomiska kriser, Kuba, Ägande, Korruption, Kooperativ
Varje fredag har Kubas största tidning, Granma, en stor insändarsektion. Ekonomin diskuteras i många artiklar, privatisering eller inte, behovet att tydliggöra ansvar, minska svinn och andra åtgärder för att få den gemensamma egendomen att fungera mycket mer effektivt. Kooperation kan vara en lösning.

Sidor