Sökformulär

Revolution inom revolutionen. Kvinnoförbundet 50 år

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:04
År: 2010
Sidnummer: 24-24
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kuba
Fil: kvinnoforbundet_50_ar_kuba_4.10_bla.pdf (220.08 KB)
Före 1959 var kvinnornas roll på Kuba densamma som i övriga Latinamerika. Det gangstervälde med knark och människohandel som förstör livet där sopades bort från Kuba 1959. Kvinnoförbundet FMC bildades och är idag med sina 4,2 miljoner medlemmar en oerhört stark kraft. Kubanskorna tillhör de högst utbildade kvinnorna i världen och har den högsta politiska representationen i Amerika. Men ännu återstår många utmaningar.