Sökformulär

Kvinnors hälsa

De afghanska och svenska barnmorskeförbunden inleder ett utbyte

Upphovsperson: Reimegård, Karin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan, Kvinnors hälsa, Barnmorskor
Under 2014 har SAKs långvariga partner Barnmorskeförbundet i Afghanistan utvecklat ett utbyte med sin motsvarighet i Sverige.
Förbunden vill bland annat dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter när det gäller organisationskultur, vårdetik, forskning och högre utbildning för barnmorskor.

Rädda Barnen: ”Kuba bäst i Latinamerika för mammor”

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Kvinnors hälsa, Latinamerika, Kuba
I Rädda Barnens årliga rapport har Kuba än en gång hamnat högst på listan som det bästa landet i Latinamerika för mödrar. På andra plats kommer Argentina och Uruguay, medan de värsta är Honduras och Guatemala. Bäst i världen för mammor är Norge, följda av Island, Sverige, Australien och Kanada.

Kvinnokongress

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Österlin, Martin (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Kuba, Feminism och kvinnorörelse, Opinionsbildning
Med 50 års kamp och framgångar i bagaget, men många utmaningar kvar, inledde kvinnoförbundet FMC sin 8e kongress 7-8 mars i Havanna. Diskussionen påminde mycket om vår, men kubanskorna har ju dessutom de materiella och problem som USAs krigföring skapar. De är å andra sidan befriade från den kommersiella exploateringen av kvinnan som objekt som smutsar ner vår omgivning.

Flest läkare i världen: rätten till hälsa

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Kuba, Sjukvård, Hälsa, Hiv/Aids
På 50 år har Kuba utvecklats från fattigdom, sjukdom och misär till världens läkartätaste land, med en läkare på 160 invånare, jämfört med över 1.000 per läkare 1958. Nu är det hög läkartäthet, låg barnadödlighet, ett friskt och längre liv som utmärker Kuba. Det har varit en lång och svår kamp, men med entydigt mål: Ingen ska dö av svält eller av sjukdomar som det finns bot för. Sjuk- och hälsovård är gratis, liksom tandvård, och priserna på receptutskriva läkemedel är låga eller inga. Mycket finns kvar att göra men Kuba framstår idag som världsbäst inom hälso- och sjukvård.

72 000 nya klassrum behövs: fullsatt när SAK diskuterade mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Möller Nielsen, Jonas
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Afghanistan, Reproduktiv hälsa, Mänskliga rättigheter, Genus och jämställdhet
Det sedvanliga årsmötesseminariet öppnades av SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson. I år med tio minuters försening, på grund av att det var fler åhörare än planerat, så nya stolar fick hämtas in till föreläsningssalen på hotell Billingen i Skövde. Temat för i år var Kvinnors hälsa och rättigheter och föreläste gjorde SAK-medarbetarna dr Kamela Sair, chef för barnmorskeutbildningen, genusrådgivare Wiiu Lillesaar och Ahmad Farid Hassanzadah som arbetar med frågor rörande mänskliga rättigheter.

Vad händer… … med mödradödligheten i världen?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Fattigdom, Reproduktiv hälsa
”Kvinnor dör inte av sjukdomar vi inte kan bota. De dör för att samhällen ännu inte har bestämt sig för om deras liv är värda att rädda.” År 2000, tre år efter att den egyptiske gynekologen Mahmoud Fathalla gjorde detta konstaterande, enades FN:s medlemsländer om åtta mätbara mål för att minska fattigdomen i världen till år 2015.

Hunger: en jämställdhetsfråga

Upphovsperson: Andéer, Lina
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Deklarationer, fördrag och konventioner, Jordreformer, Ekonomisk demokrati, Latinamerika, Småföretagare, Feminism och kvinnorörelse, Rättvis handel, Livsmedelsförsörjning, Miljö och ekologi, Honduras
Allt fler av världens människor går hungriga. Och de som drabbas hårdast av den globala livsmedelskrisen är de som tar störst ansvar för matproduktionen: kvinnorna.

Från mål till verklighet

Upphovsperson: Engman, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Kvinnors hälsa, Sjukvård, Politiska institutioner, Internationellt bistånd, Fattigdom, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Millenniemålen är åtta mål som syftar till att höja lägstanivån på utvecklingen i världen och rikta uppmärksamhet till de områden som är avgörande för att ett land ska utvecklas. Millenniemålen
är nu centrum för utvecklingsarbetet runt om i världen, och för första gången finns en gemensam agenda för den globala utvecklingen.

Sidor