Sökformulär

ALBA Cultural

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 13-13
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte, Kulturarvet, Latinamerika, Kuba, Västindien
Fil: alba_cultural_kuba_1.11.pdf (139.40 KB)
Redan när ALBA grundades fastslogs kulturens betydelse. Nu fungerar ALBA Cultural som ett mångnationellt projekt för att lära känna, sprida kunskap, främja, stödja “Vårt Amerikas” dvs hela den latinamerikanska och karibiska kulturens mångfald av traditioner, uttryckssätt, former och särskilt ursprungsfolkens kultur, som motkraft mot kulturimperialismen. Det sker genom festivaler, möten och konferenser, lansering av böcker, musikalbum, konserter, teater , film, konstutställningar, årliga pris för olika kulturyttringar osv.