Sökformulär

Västindien

Celac, Kuba och Obamas dilemma

Upphovsperson: Progreso Semanal
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Geopolitik, Handel, Politiska avtal, Latinamerika, Kuba, Västindien, USA
USAs politik ifrågasätts alltmer i Latinamerika. Nästa toppmöte inom USA-ledda OAS - Amerikanska staternas organisation, säte i Washington, uteslöt Kuba 1962 - 2015 kan bli det sista. Det som ägt rum är inget mindre än ett latinamerikanskt och karibiskt uppror mot USAs och Kanadas vägran att i den gemensamma slutdeklaration på senaste toppmötet i OAS kräva att USA häver blockaden mot Kuba. Det kan vara början till slutet på Bushregimens projekt att skapa ett så kallat frihandelsområde (frihet för bolagen, inte för folken) från Kanada i norr till Argentina i söder, men utan Kuba.

I Havanna - Celacs andra toppmöte

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Geopolitik, Opinionsbildning, Ekonomi, Handel, Politiska avtal, Latinamerika, Kuba, Västindien, USA
Det var mättat av symbolism, Celacs toppmöte i Havanna 28-29 januari, där stats- och regeringschefer från alla 33 länder i Latinamerika och Karibien träffades under Raul Castros ordförandeskap i denna organisation för alla länder i världsdelen Amerika utom USA och Kanada. Symboliskt att det ägde rum i den republik som mer än någon annan lidit av USAs herravälde i världsdelen. Symboliskt också att en gerillakämpe från bergen, Raul Castro, satte dagordningen. Och att en annan, också legendarisk gerillaledare, Daniel Ortega, företrädde Nicaragua. Och en tredje och en fjärde gerillakämpe, Dilma Roussef och Pepa Mujica, långvarigt fängslade och torterade av USAs allierade, företrädde Brasilien och Uruguay.

ALBA Cultural

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Kulturmöte och kulturutbyte, Kulturarvet, Latinamerika, Kuba, Västindien
Redan när ALBA grundades fastslogs kulturens betydelse. Nu fungerar ALBA Cultural som ett mångnationellt projekt för att lära känna, sprida kunskap, främja, stödja “Vårt Amerikas” dvs hela den latinamerikanska och karibiska kulturens mångfald av traditioner, uttryckssätt, former och särskilt ursprungsfolkens kultur, som motkraft mot kulturimperialismen. Det sker genom festivaler, möten och konferenser, lansering av böcker, musikalbum, konserter, teater , film, konstutställningar, årliga pris för olika kulturyttringar osv.

TCP – mycket mer än ett handelsavtal

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Rättvis handel, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Bank- och finansfrågor, Latinamerika, Kuba, Västindien
ALBA startade med fokus på fattigdomsbekämpning, stärkande av demokratiska, sociala och ekonomiska rättigheter samt motstånd mot den nyliberala ekonomin. När Bolivia anslöt sig 2006 utökades samarbetet till att också omfatta solidarisk handel och ekonomisk utveckling och namnet ändrades till ALBA-TCP: Folkens handelsavtal. Energisamarbetet i Petrocaribe är en stark motor i samarbetet, som också innefattar förnyelsebara energikällor. ALBA-banken bidrar till finansiering och den gemensamma virtuella valutan Sucre frigör länderna från dollardominansen.

EU sviker sina EPA-löften

Upphovsperson: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Afrika, Australien och Oceanien, Ekonomi, Handelsavtal, Västindien
EU vill tvinga ett 70-tal fattigare länder att ingå ekonomiska avtal om handel som ska ge Europa en rad fördelar. Ända sedan 2002 har motståndet varit stort och nu börjar farhågorna besannas. Fråga bara 16 länder i Västindien. Där har det inte gått något vidare sedan EPA-avtalen undertecknades 2008.

EPA: fakta, förhoppningar och farhågor - en rapport om EU:s handelsavtal med länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet

Upphovspersoner: Karlsson, Lars Olof | Tangnäs, Johanna | Kellecioglu, Deniz
Medarbetare: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism, Västindien, Australien och Oceanien
Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) håller på att förhandlas fram mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla Havet (kallas AVS-länderna). Dessa avtal syftar till att skapa frihandelsområden och kommer att leda till en snabb öppning av de fattiga ländernas marknader. Risken är stor att jordbrukare och företag i de fattiga länderna slås ut när de måste konkurrera med storskaliga europeiska företag och EU:s kraftigt subventionerade jordbruk. Rapporten fokuserar på konsekvenserna för södra Afrika. Visar på skiljelinjerna mellan förespråkare och kritiker, ger en bakgrund till avtalen samt går igenom den aktuella situationen.

Frihandelsavtal slår hårt mot kvinnor

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism, Genus och jämställdhet, Australien och Oceanien, Västindien
Internationella frihandelsavtal har länge kritiserats för att gynna det starkare Nord på det resurssvagare Syds bekostnad,
en kritik som nu med förnyad styrka riktas mot EU:s förhandlingar med fattigare länder i de så kallade EPA-avtalen.
Avtalen sägs slå särskilt hårt mot kvinnor.