Sökformulär

Revolution på 4000 meters höjd Bokrecension

Upphovsperson: Björkman, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:03
År: 2011
Sidnummer: 21-21
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Politik, Litteratur, Ursprungsfolk, Bolivia
Fil: revolution_4000_kuba_3.11.pdf (122.82 KB)
Med presidenten Evo Morales har Bolivia vuxit till en ny typ av socialism skriver journalisten Leandro Schclarek Mulinari i sin bok Revolution på 4000 meters höjd, utgiven på Murbruks förlag 2011. Redan på omslaget har boken en antikolonial vinkling med ett fotografi av den brasilianska fotografen Joao Padua: en kvinna som på världens högst belägna golfbana utanför Las Paz i traditionell klädsel svingar ett golfslag med de magnifika bergen i bakgrunden. Mulinari diskuterar många framsteg i samhällsutvecklingen och förändringen i relationerna mellan världen och Latinamerika. Hans bok är en viktig sammanfattning av Bolivias roll också på det globala planet..