Sökformulär

Bolivia försvarade Moder Jord på klimattoppmötet

Upphovsperson: Rosenberg, David
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2011:1
År: 2011
Sidnummer: 3-3
Språk: sv
Relation: http://latinamerikagrupperna.se/roster-fran-latinamerika
Ämnesord: Ursprungsfolk, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Bolivia, Mexiko
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl1_2011_1_s3.pdf (754.18 KB)
Bolivia var det enda land som var emot det slutgiltiga klimatavtalet i Cancún.
Trots att det krävs ett enhälligt beslut klubbades avtalet igenom – utan landets
godkännande. Reportage med Nemesia Achacollo, Bolivias
minister för jord- och landsbygdsutveckling, på det alternativa klimatforumet i
Cancún.