Sökformulär

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:02
År: 2012
Sidnummer: 20-22
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
Fil: sexkopslag_kuba_2.12.pdf (212.39 KB)
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.