Sökformulär

Kuba modell för sexuell mångfald

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 24-24
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Vetenskap och forskning, Hiv/Aids, Mänskliga rättigheter, Kuba
Fil: sexuell_mangfald_k_3.12.pdf (90.33 KB)
”Kuba har en vittomfattande verksamhet för att främja mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. Människor som lever med HIV finns representerade i alla betydande beslutsorgan. ” Det konstateras i en rapport från USAs Hälso- och socialtjänstdepartements generalinspektör som utvärderar anslag till Kuba från Globala Fonden mot AIDS, TBC och Malaria. Rapporten identifierar också god praktik som kan stå som modell för andra länder och fanns mycket sådant på Kuba.