Sökformulär

"It takes a community to create a library": att arbeta tillsammans med socialt utestängda invånare

Upphovspersoner: Williment, Kenneth | Wettmark, Lennart (översättning)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
Nummer: 2011:02
År: 2011
Sidnummer: 8-13
Språk: sv
Relation: http://foreningenbis.com/
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kanada
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: bis_2011_02_s.8-13.pdf (793.98 KB)
I bis nr 1 2006 beskrev Brian Campbell hur man i Vancouver arbetade inom ramen för det kanadensiska
projektet Working together. Hans artikel Att arbeta mot eller med lokalsamhället. Kanadensiska bibliotek
försöker nå socialt utestängda finns att läsa digitalt på BiS hemsida. I den här artikeln beskriver
projektledaren i Halifax, Ken Williment, hur man metodiskt arbetade där.