Sökformulär

Fler kvinnor i kooperativen

Upphovsperson: Rödner, Achim
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 9-9
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Fil: kvinnor_i_kooperativ_kuba_2.14s10.pdf (103.29 KB)
Antalet kvinnor - nu 66 000 - som jobbar på jordbrukskooperativ ökar dubblerats under de senaste åren, men utgör ändå bara drygt 22 procent av medlemmarna i jordbrukskooperativen där männen dominerat starkt. Men över hälften av ledningsuppdragen innehas av kvinnor, trots att de fortfarande bara utgör drygt 22 procent av medlemmarna som totalt också har ökat.