Sökformulär

Kvinnor tar plats Inte bara jordbrukskooperativ

Upphovsperson: Rodríguez, Livia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2014:02
År: 2014
Sidnummer: 10-10
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Industri och industrialism, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Fil: kvinnor_i_kooperativ_kuba_2.14s10_0.pdf (103.29 KB)
Kuba har ordförandeskapet inom Latinamerikanska kooperativnätverk.och har lång erfarenhet av kooperativ, men tidigare bara i jordbruket. Nu växer antalet nya kooperativ inom handel och service. Nancy Varela Medinaser är ordförande i det nybildade konfektionskooperative som tagit över från statliga Confecciones Modelo. Hon tycker att kooperativformen är bättre, både ekonomiskt och personligen tillfredställande. ”Vi håller ihop bättre och hjälper varandra, alla är beroende av alla, av kollektivet och det ansvar och beslut vi tar.”