Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Räds inte det digitala biblioteket- bädda in!

Upphovsperson: Reberg, Mikael
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet
Mikael Reberg diskuterar i den här artikeln digitala mediers särdrag och det digitala biblioteket. Han tar upp fem drag : Numerisk representation, Modularitet, Automation, Variabilitet och Transcoding. Han tycker att man inte ska rädas utvecklingen mot det digitala biblioteket, för det kommer alltid att finnas behov av kvalificerade bibliotekarier som kan lotsa brukare rätt i flödet av digitala medier och information.

Bibliotek för medborgare eller kunder- då, nu och sedan

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Ingrid Atlestam tipsar om boken "Folkets bibliotek? Texter i urval 1994-2012" av Joacim Hansson. Den samlar texter av varierande längd och art om folkbibliotekens samhällsroll och identitet. Han anser att det marknadsliberala individualistiska konsumtionssamhälle vi nu har fått passar folkbiblioteken sällsynt illa.

Strutsbok på äventyr

Upphovspersoner: Zak, Monica | Zak, Monica (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Algeriet, Västsahara, Flyktingar, Utbildning och skola, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Monica Zak skriver om projektet med att dela ut boken om pojken som levde med strutsar till skolor, bokbussar och folkbibliotek i de västsahariska flyktinglägren. Hon skriver även att utbildningsministeriet i Algeriet beslutat att alla statliga skolor ska förses med bibliotek och att boken ska delas ut i landets skolor.

Projekt Runeberg, pionjärprojekt och ofrivillig ledare inom digitalisering av nordisk litteratur

Upphovsperson: Persson, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Copyleft och upphovsrättskritik, Internet
Bis intervjuar projektets grundare Lars Aronsson, som är kritisk till hur digitaliseringsfrågorna hanterats, eller snarare inte hanterats, av de statliga institutionerna inom kulturarvssektorn. Hos det ideelt drivna Projekt Runeberg - som träget scannat, bearbetat och publicerat nordisk litteratur på webben sedan 1992 - lyser dock digitaliseringsflitens lampa.

Bis föreningshistoria finns nu på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek

Upphovsperson: Wettmark, Lennart
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
På försommaren överlämnades
föreningens arkivalier, 31 boxar,
till Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek. Efter ett idogt arbete
finns det mesta – men inte riktigt
allt – samlat och registrerat
och förhoppningsvis snart lätt
tillgängligt i de nya arkivlokalerna
på Södertörn.

Fyra frågor till tre solidaritetsgrupper

Upphovsperson: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige
BiS har tagit emot större bidrag till insamlingen från några biståndsgrupper runt om i landet och vi är
mycket glada över deras engagemang! För att få veta lite mera om deras verksamhet bad vi dem att kort
presentera sig och ställde fyra frågor till dem:
1. Vad är det som driver er i ert solidaritetsarbete?
2. Hur väljer ni ut projekt/mottagare?
3. Hur arbetar ni konkret för att samla in pengar och annat?
4. Har ni något aktuellt projekt som våra läsare kan bidra till?

En fri infrastruktur för svenska bibliotek

Upphovsperson: Sarge, Viktor
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
I den här artikeln berättar Victor Sarge om projekt i Halland med det fria bibliotekssystemet Koha. Systembytet sågs som det största hindret för att införa Koha på ett genomsnittligt bibliotek. Men andra problem var att specifikt svenska funktioner saknades i systemet, t.ex. koppling till den svenska folkbokföringen och Libris. Detta är något ett av projekten planerar att råda bot på.

"Vem har nyckeln till biblioteket?": salong i Lund

Upphovspersoner: Hofmann, Andrea | Pavlov, Eleonor (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
En onsdagskväll i slutet av maj genomförde föreningen sin första Salong i Lund. Temat för kvällen var ”Bibliotek och antirasism”. Vi hade bjudit in två bibliotekarier: Susann Ek, som då var chef för Lindängen-biblioteket i Malmö (nu chef för Landskrona bibliotek) och Lotta Wogensen från Malmö högskola. Martin Persson, student på ABM och BiSare, modererade samtalet som ledde till en öppen diskussion.

Sidor