Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Fleischer gör det bra

Upphovsperson: Hofmann, Rasmus
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Andrea Hofmann recenserar Rasmus Fleischers bok "Boken och biblioteket". Den består av två delar. I den första redogör Fleischer vad en bok är. I den andra delen diskuterar han bibliotek på olika sätt och kommer med sin egna biblioteksvisioner. Hofmann tycker att alla som arbetar med böcker och bibliotek måste läsa Fleischers bok.

"Jag har lagt fram förslag om bokbussar": intervju med Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir

Upphovsperson: Karam, Balsam
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Litteratur, Kurdistan
Balsam Karam intervjuar Kurdistans kulturminister Kawa Mahmoud Shakir. De samtalar om kultur, kulturpolitik, folkbibliotek och den kurdiska litteraturen. Shakir ser kultur som folkbildning och har därför lagt fram förslag om bokbussar. Han hoppas att de snart ska kunna nå de byar och samhällen utan tillgång till folkbibliotek.

Debatten om bibliotek på entrepenad hösten 2010 på BIBLIST och i pressen

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Lena Lundgren sammanfattar debatten om bibliotek på entrepenad som förts på mailinglistan för bibliotekarier BIBLIST och i pressen. På BIBLIST tycker hon att debatten mest varit präglad av tyckanden snarare än verkliga argument. I medierna tycker Lundgren att debatten ineehållit mer uttalade ställningstaganden för eller emot entrepenader.

Nacka och vidare: lång och envis kamp väntar

Upphovsperson: Aghed, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Med utgångspunkt i debatten på Nacka Forum diskuterar Jonas Aghed privatiseringar av folkbibliotek. Han tar upp politikernas motiv för att vilja privatisera och sedan också de privata intressenternas motiv. Han hyser en oro för folkbiblioteken om privatiseringarna fortsätter. Jonas Aghed tror att det kommer att bli en lång och envis kamp framöver för att försäkra att de offentliga biblioteken förtsätter att drivas offentligt.

Problemet med censur

Upphovsperson: Aghed, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Artikeln handlar om censur i olika former. Författaren diskuterar bibliotekarierollen, de urval som hela tiden måste göras och de krav som ställs från olika håll på bibliotekarien. Han tycker inte att bibliotekarier ska iaktta någon slags unik ödmjukhet i det de gör, utan vara öppnare och mer obesvärade inför omvärlden med hur de arbetar.

Vad händer med folkbiblioteken?

Upphovsperson: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada
Utlåning, besök och antal bibliotek har sjunkit i Sverige sista tio åren. Hur allvarligt är det? Hur ser det ut i andra länder? bis skickade frågan till ett antal bibliotekarier i olika länder. De svar vi fick varierar i längd och form. Folkbiblioteken är trängda av åtstramningar, men satsar också offensivt är den korta sammanfattningen av enkäten. På BiS hemsida - www.foreningenbis.com - finns inläggen samlade med plats för kompletteringar och kommentarer. Det här är frågorna vi ställde :

- How do you, from your personal perspective, value the situation of the public library in your country?
- Would you say that the support of public libraries is strong among the people in your community/society?

Sidor