Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Styra eller stödja?: det är frågan

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Politisk historia
Lena Lundgren recenserar boken "Styra eller stödja?: svensk folkbibliotekspolitik under hundra år". Hon tycker att den på ett utmärkt sätt sammanfattar statens ambivalenta förhållningssätt till folkbiblioteken genom åren. Men hon tycker även att de finns problem med boken, exempelvis att den regionala och kommunala nivån nästan inte alls finns med.

Vad bör biblioteket och bibliotekarierna göra?

Upphovspersoner: Bergström, Per | Hallberg, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Per Bergström skriver i den här artikeln om bibliotekens och bibliotekariernas framtid. Han tror att i och med framväxten av bibliotek 2.0. kommer bibliotekarierna att få omvärdera sina funktioner och vända sig utåt mot samhällsmedborgarna i ännu högre grad än i dag medan bibliotekets användare kommer att få möjlighet att i högre grad påverka bibliotekets innehåll.

E-boken, nutiden och framtiden

Upphovspersoner: Nord, Johanna | Hofmann, Andrea (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
E-boken är framtiden, tror en del, men än så länge är vi kvar i nutiden och har inte hittat riktigt rätt i hur vi ska hantera dessa filer när de ska till medborgarna via folkbiblioteken. Det skriver Johanna Nord, som ägnat sin magisteruppsats åt e-bokssituationen på svenska folkbibliotek.

Bibliotekariens förlorade oskuld

Upphovsperson: Lundgren, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturpolitik, Sverige
Temat för detta nummer av bis är alltså professionens död. Låt oss ställa oss frågan när en profession
dör. Som jag tolkar begreppet innebär det att en yrkesgrupps arbetsuppgifter vidgas bortom
den från början fastlagda kompetensen. När detta sker blir följden inte bara ett ökat arbetsfält
med nya typer av uppgifter, utan också en uttunning av fokuset på kärnverksamheten. Detta kan
på sikt förändra uppfattningen om yrkesgruppens funktion, vilket kan leda till förändringar av
exempelvis den kvalificerade utbildningens utformning till att omfatta helt andra saker än de som
från början definierade yrkesgruppen.

Den hetaste platsen i helvetet: neutralitetskrisen för nutidens bibliotekarier

Upphovspersoner: Good, Joseph | Backlund, Berith (översättare)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, USA
Joseph Good skriver i den här artikeln om neutralitet och vad det får för konsekvenser för bibliotekarieyrket. Han ser neutralitet som den logiska slutsatsen av moralisk relavitism och bibliotekariens utrymme i den sociala och politiska diskursen hotas av neutraliteten.

Sidor