Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Låt oss presentera den nya bibliotekskatt(hen): det var på tiden!

Upphovsperson: Pavlov, Eleonor
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Barn och ungdomar, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Artikeln presenterar tre olika projekt med genusanknytning : det första var ämnat att skapa ett arbetsmaterial kring genusfrågor, främst riktat till förskolor. Det andra projektet handlade om läsfrämjande verksamhet riktad mot pojkar i Botkyrka och det sista projektet handlade om sexhandböcker på biblioteket.

Antirasism

Upphovspersoner: Dalmalm, Johanna | Willstedt, Tobias | Pavlov, Eleonor (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Följande dokument presenterades av Johanna Dalmalm och Tobias Willstedt inför BiS årsmöte 9
mars och på den salong som ägde rum i samband med årsmötet. Johanna och Tobias hade fått i uppdrag av BiS att plocka fram ett antal antirasistiska punkter som tjänar som komplettering till BiS Det rättvisa biblioteket. Den text som publiceras här är att betrakta som ett arbetsdokument
och inte de slutgiltiga punkterna. Arbetet med dessa fortsätter under året.

Upphovsrätt, kulturpolitik och biblioteksersättning?: sista kapitlet i följetongen

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Den 11 december 2007 höll EU-kommissionen ett möte där man bland annat lade ner ärende 2003/2194 mot Danmark, och ärende 2003/2193 mot Sverige. Det handlar om en konflikt EU-kommissionen har (haft) med många länder angående ett direktiv från 1992, direktivet om ”uthyrnings- och utlånerättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter.”

Jämställdhetsarbete på bibliotek

Upphovsperson: Pavlov, Eleonor
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Hur ser det egentligen ut med jämställdhetsarbetet på våra folkbibliotek? Är det ett prioriterat område? Finns det något intresse för att arbeta med jämställdhetsfrågor? Och är det över huvud taget viktigt? Varför ska folkbiblioteken arbeta med jämställdhet? Vad kan det tillföra verksamheten?

Varför är det så tyst på biblioteket?

Upphovspersoner: Atlestam, Ingrid | Hallberg, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Arbetsliv, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Ingrid Atlestam skriver om tystnaden bland de offentliganställda. Hon menar att det finns en brist på civilkurage på alla nivåer, en rädsla som brer ut sig inom alla offentliga verksamheter. Hon har inte kommit fram till vad de är rädda för, men kan konstatera att filosofin nu är att gilla läget.

Gudrun Sjödén, läderbyxor och olivgröna mockabyxor

Upphovsperson: Lindberg, Annsofi
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Annsofi Lindberg recenserar Christer Hermanssons bok "Varför har inte fler bibliotekarier läderbyxor?" Boken samlar texter som han tidigare skrivit och publicerats i olika tidskrifter. Annsofi Lindberg anser att Hermanssons krönikor väcker både orginella och konstruktiva funderingar kring biblioteksverksamhet framför allt när det gäller folkbibliotek och bör läsas oavsett på vilken typ av bibliotek man arbetar.

Bibliotekets och Internets universalistiska och kosmopolitiska tendens

Upphovsperson: Böök, Mikael
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Internet
Det moderna biblioteket är inriktat på att samla, bevara, ordna och förmedla det externa minnet av tankarna, de skriftliga resultaten av forskarnas och författarnas arbete. I Internet skaffar sig nutidsmänniskorna ytterligare ett extern minne vid sidan av biblioteket. Genom biblioteket och Internet konkretiseras drömmarna och ideerna om en vidare mänsklig gemenskap än familjen, stammen, nationen, imperiet eller "väst".

Normkritik på bibliotek inte kontroversiellt

Upphovsperson: Persson, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Att ställa sig frågan ”Vilken roll spelar genus och sexualitet i bibliotekssammanhang?” har mycket gemensamt med att fråga sig vilken roll till exempel klass eller vithet spelar på bibliotek. Det rör sig om ett maktkritiskt perspektiv som sätter fingret på strukturer som annars
tenderar att gå omärkta förbi.

Sidor