Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Strutsprojektet avslutas

Upphovspersoner: Lundgren, Lena | Zak, Monica (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Internationell solidaritet, Insamlingar, Västsahara, Barn och ungdomar, Sverige
Innehåller två artiklar.

Strutsprojektet avslutas:
BiS beslutade på årsmötet att avsluta sitt Västsahara-projekt och Lena Lundgren tackar för alla bidrag som gjort det möjligt.

och

Böcker till de västsahariska flyktingbarnen- Bis projekt avslutas:
Lena Lundgren summerar projektet och berättar om insamlingen och problem som uppstått under projektets gång.

Vänsterpartiet blandar ihop upphovsrätt och biblioteksersättning

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen förklarar i den här artikeln skillnaden mellan upphovsrätt och den svenska biblioteksersättningen, som är kulturpolitik. I det sistnämnda fallet betalas en tredjedel av ersättningen ut till upphovsmän, inte upphovsrättshavare, för verk som köps in och lånas ut på biblioteken. Hon tycker det är bedrövligt att Vänsterpartiet inte kan skilja på kulturpolitik och upphovsrätt.

En feministisk bokcirkel på bibliotek

Upphovsperson: Jonsson, Anna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Litteratur, Sverige
Anna Jonsson berättar om en feministisk bokcirkel på Gamlestadens bibliotek. Hon tycker att att driva en bokcirkel eller fler på folkbiblioteken är ett sätt att lyfta fram litteraturen och främja läsning. Att lägga fokus på feministisk litteratur är ett sätt att arbeta med jämställdhet.

IFLA och de elendiga e-böckerna

Upphovsperson: Böök, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
Martin Böök rapporterar från ett seminarium organiserat av bibliotekariernas världsorganisation IFLA och brittiska biblioteksföreningen CILIP där frågan hur biblioteken ska förhålla sig till e-böckerna diskuterades. Han tycker att IFLA gör ett stort misstag genom att acceptera eLending och konstaterar att för närvarande ligger biblioteken i underläge i förhållande till IT-jättar som Google och Amazon.

Folkbildning och mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Demokrati, Norge, Storbritannien, Sverige, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, USA
När folkbildningsrörelser engagerar sig för demokrati och mänskliga rättigheter innebär det en demokratisering och politisering av bildningen. När biblioteken engagerar sig för folkbildning,demokratiseras och politiseras biblioteksverksamheten. Folkbildning som begrepp och historisk företeelse ger dock artikelförfattaren en del bekymmer.

Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi

Upphovspersoner: Dawod, Nino | Hallberg, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Nino Dawod tipsar om boken "Det mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi"redigerad av Ingrid Atlestam och Randi Myhre. Det är en antologi som samlar praktiska tips, erfarenheter och redogörelser kring hur biblioteket kan och bör hålla sig relevant och aktuellt för hela befolkningen. Nino Dawod tycker att den är läsvärd för en person verksam inom biblioteksområdet och en god hjälp på vägen för den som vill starta ett mångspråkigt arbete.

Det görs mycket men det behöver göras mer: anförande på Femkamp i Tumba

Upphovsperson: Björkman, Peter
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Mänskliga rättigheter
Ett anförande som Peter Björkman höll i ett panelsamtal, "Kultur- verktyg för förändring i jämställdhetsarbetet", under Femkamp, ett arrangemang som hölls för andra året i rad på Tumba bibliotek i samband med den internationella kvinnodagen. Det handlar bland annat om Bibliotek Botkyrkas jämställdhetsarbete.

Är det någon idé med folkbibliotek?

Upphovspersoner: Göransson, Bengt | Sundgren, Per | Gudmundhs, Mårten (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Bengt Göransson och Per Sundgren får svara på tre frågor om bibliotek och folkbildning. Frågorna är 1. Hur definierar du folkbildning idag? 2. Är det ett användbart begrepp? 3. Vilken roll anser du att folkbiblioteken bör, ska eller redan har i folkbildningen?

Sidor