Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Hur håller vi ordning egentligen?: en intervju med Kristin Johannesson om kunskapsorganisatoriska praktiker och betydelser

Upphovsperson: Persson, Martin
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Feminism och kvinnorörelse, Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Den ”språkliga vändningen” inom humaniora och samhällsvetenskap innebar ett vidgande från förståelsen av språket som neutral representation, till ett erkännande av språket som artikulation.

"Jag har börjat alfabetisera en grupp kvinnor i Farsia"

Upphovspersoner: Lahsen, Bachir | Saleh, Fanna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Västsahara, Flyktingar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
"Jag har börjat alfabetisera en grupp kvinnor i Farsia" är en rapport från Bachir Lahsen om sitt arbete som bibliotekarie på folkbiblioteket i Smara.

Arikeln innehåller också rapporten "Fanna, Bis nya bibliotekarie" som handlar om Fanna Saleh som blivit utsedd till ansvarig för litteraturen på arabiska på folkbiblioteket i Smara.

Huset Möhlenbrock, Sigurd Möhlenbrock, en epok i svensk bibliotekshistoria

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Kulturhistoria, Politisk historia
När Sigurd Möhlenbrock lämnade sin tjänst som stadsbibliotekarie i Göteborg 1978 flyttade han till Klädesholmen i Bohusläns skärgård och gjorde sedan bara några enstaka gästspel i den biblioteksvärld han varit en av de dominerande och mest aktiva i under fyra decennier. I november 2007 avled han 92 år gammal. Ingrid Atlestam, en gång nyanställd 68-aktivist i hierarkiska Göteborgs stadsbibliotek, har haft anledning att nyansera sin syn på honom.

Kvinnsam

Upphovspersoner: Persson, Martin | Persson, Anna (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
I Göteborg finns ett alldeles särskilt bibliotek. I Centralbiblioteket, tillhörande universitetsbiblioteket,
ligger KvinnSam, nationellt bibliotek för genusforskning. Sedan starten 1958 har KvinnSam samlat, bevarat och tillgängliggjort kvinnohistoriskt och genusvetenskapligt
material för forskare, studenter och allmänhet. Martin Persson från bis tog sig till Göteborg och fick en pratstund med Berith Backlund, AnnaLena Bergquist, Pia Schmidt de Graaf och Anna Sjödahl Hayman, bibliotekarier på KvinnSam.

Public service

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
I Svensk Biblioteksförenings remissvar på Public service-utredningen för man resonemang om att även biblioteken ska ses som public service. Detta är ett sätt att se på bibliotekets uppdrag som BiS länge försökt lansera, enligt Ingrid Atlestam. Nu när Svensk Biblioteksförening även driver denna linje kan det förhoppningsvis gå något bättre att resonera för detta synsätt.

Litteraturäventyr i den långa svansen

Upphovspersoner: Laajala, Kalle | Laajala, Kalle (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Är det Den långa svansen som är bibliotekets affärsidé? Möjligheten att via nätet kunna visa upp och erbjuda ett utbud som utgör ett alternativ till topplistebiblioteket? Vilka krav ställer det på t ex bibliotekskatalogen och bibliotekens vilja att bjuda in biblioteksnyttjarna?.

En politisk kamp om tänkandet- 10 reformer under regeringen Reinfeldt

Upphovsperson: Lundgren, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturpolitik, Sverige
Jonas Lundgren skriver i den här artikeln om den borgerliga kulturpolitiken och diskuterar 10 kulturpolitiska reformer som kommit till stånd under regeringen Reinfeldt. Han skriver att kampen om kulturen är kampen om vårt tänkande. Reformerna är, enligt honom, konkreta exempel på hur regeringen försökt erövra makten över människors tänkande och slutgiltigt förgöra det folkligt förankrade motstånd som den socialistiska delen av arbetarrörelsen bjudit sedan sent 1800-tal.

Sidor