Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

Om att lägga ut sin bibliotekspolitik på entreprenad

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Sociala och politiska aktivister, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Upphovsrätt och patent, Globala rättviserörelsen
Artikelförfattaren är kritisk mot upplägget av biblioteksseminarierna under ESF i Malmö och att BiS varit delaktigt i något som till stor del är lösliga nätverk utan täckning.

Hela Skolan Läser

Upphovsperson: Bengtsson, Christian
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Utbildning och skola
"I en tid då allt fler lärare och skolor över hela landet rapporterar om ett minskat läsintresse hos sina elever, så kan vi på Sandeklevsskolan i Bergsjön konstatera att intresset för läsning och skönlitteratur
är lika stort hos sexåringar som hos sextonåringar.
Nyckeln till detta är vårt utmärkta skolbibliotek,
som är en naturlig del av skolans verksamhet."

Forumet, festen og den falske pressen

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Copyleft och upphovsrättskritik, Sociala och politiska aktivister, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sociala forum, Non-Governmental Organizations (NGOs), Globala rättviserörelsen
"Du kjenner til World Social Forum som gigantiske opptog av unge demonstrantar og nokre hundretals svartkledde med masker og brustein.
"Det er dette som får alt fokus frå
presse og teve. Normalt føresteller du deg i alle fall ikkje bibliotekarar i slike samanhengar. Men eit år tidligare fekk eg innbyding av Mikael Böök til eit arrangement i Stockholm, der bibliotekfolk frå fl eire land førebudde inntil fleire bibliotekseminar i Malmö 2008."

Jag är född den 18 maj 1958: har biblioteksvärlden fått åldersnoja? En 50+are undrar.

Upphovsperson: Lindberg, Annsofi
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Arbetsmarknad, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
"Under de senaste två åren har jag sökt ett antal jobb som bibliotekarie i Stockholms län. Fram till att jag var 47, 48 år gav mina ansökningar fortfarande ganska positivt resultat och jag blev kallad till flera intervjuer. Visserligen hade jag vid dessa tillfällen ännu inte lagt fram min magisteruppsats men det var tydligen inte något större problem i sammanhanget." Men nu ...

Fisksätra: en @rena för demokrati som behöver mera resurser

Upphovsperson: Myrstener, Mats
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturmöte och kulturutbyte
Lena Lundgren, som är barnbibliotekskonsulent på Regionbibliotek Stockholm, har utvärderat ett fyraårigt projekt på biblioteket i Fisksätra, Nacka kommun. Det heter ”Språk som rikedom”, och ambitionen har varit att biblioteket skall vara ett lokalt centrum för språkstödjande arbete och ”motor i ett aktivt kontaktskapande med ett öppet och uppsökande förhållningssätt”. Utvärderingen är publicerad i skriften med samma namn ”Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra, en utmaning för Nacka kommun”, utgiven av Regionbibliotek Stockholm som nr ett i deras skriftserie. Artikeln är en recension av Lundgrens text.

Biblioteksbaserat alternativ till Pirate Bay?

Upphovsperson: Ericsson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Copyleft och upphovsrättskritik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Upphovsrätt och patent, Norge, Information, kommunikation och media
Fribit kaller de seg, og ”Genero”
er arbeidsnavnet på det største prosjektet deres per i dag.
Det går veldig kort fortalt ut på å
etablere et register der kunstnere og produsenter av innhold melder på og registrerer sine verk, av alle tenkelige slag, og stiller dem til rådighet for alle slags distributører. Men på like vilkår; ingen nettbutikker, eller for så vidt bibliotek, får eksklusive rettigheter i dette systemet. Dermed oppstår det konkurranse, og prisene vil nærme seg sitt ”rette” nivå, som opplagt vil bli lavere enn i dag for mange medieformers del

Berättelsen och arbetsplatsbiblioteket i fokus: anteckningar från Boken på arbetsplatsen, Brunnsvik, 20-22 oktober 2008

Upphovsperson: Laajala, Kalle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Teater och scenkonst, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturmöte och kulturutbyte
Inledningen till artikeln: "Seminariet bjuder på flera inslag kring temat arbetarnas historia (vem berättar? hur kan den berättas?) och kickstartar med författarna Bernt-Olov Andersson och Torgny Karnstedt som delar med sig av erfarenheterna från skrivandet av fackavdelningshistoriker. Något de båda blivit anlitade att göra på senare år."

Sidor