Sökformulär

Bis : bibliotek i samhälle

E-böcker och folkbibliotek

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Medarbetare: Franzén, Elin (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: E-böcker, Folkbibliotek, Bokförlag, Kommersialism
Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker.
Biblioteken är en betydande distributör av e-böcker i Sverige, men
samtidigt en genom kommunuppdelning splittrad aktör som har svårt
att ställa krav gentemot förlagen. Tobias Willstedt undersöker nuläget på
e-boksfronten och finner ett folkbiblioteksväsende hårt kontrollerat av
marknadskrafterna.

Crowdsourcing som möjlighet och problem

Upphovsperson: Gunnarsson, Daniel
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Biblioteksanvändare, Frivillig hjälpverksamhet, Danmark
Att lägga ut delar av kulturarvsinstitutionernas arbete på frivilliga genom
så kallad ”crowdsourcing” kan verka lockande, inte bara för chefer
utan också för personal som brinner för att öka användarnas inflytande
och engagemang på sina institutioner. Här vänder och vrider Daniel
Gunnarsson på crowdsourcing-fenomenet utifrån sina erfarenheter
från det danska projektet arkitekturbilleder.dk.

Profilinköpens negativa verkningar?

Upphovsperson: Willstedt, Tobias
Medarbetare: Pavlov, Eleonor (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Inköp, Bibliotek, Bibliotekarier, Urval, Stockholms stadsbibliotek, Adlibris
I slutet av 2010 kom det fram att Stockholms stadsbibliotek skulle låta återförsäljaren Adlibris köpa in 60 % av litteraturen som biblioteken införskaffar. Tobias Willstedt diskuterar de negativa verkningarna av att låta andra aktörer än bibliotekarierna göra urval för mediainköp till bibliotekens bestånd.

Hemma hos Harry

Upphovsperson: Myrstener, Mats
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kulturarvet, Litteratur, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Socialism
Intervju med före detta biblioteksrådet, anarkisten/syndikalisten och veteranen från finska inbördeskriget Harry Järv: "Hemma i lägenheten på Fyrverkarbacken hos 87-årige Harry Järv, f.d. biblioteksråd på Kungliga biblioteket, krigsveteran, tidskriftsredaktör, författare, översättare m.m., trängs 14.000 volymer böcker."

Israel förbjuder import av Harry Potter och Amos Oz på arabiska med stöd av lag från brittiska mandatets tid

Upphovsperson: Spiro, Gideon
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Yttrandefrihet, Rättsskandaler, Litteratur, Palestina, Israel, Libanon, Syrien, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
I Israel gäller fortfarande en förordning från 1939 från det brittiska Palestinamandatet, som förbjuder handel med fiender. De omständigheter som föranledde det
andra världskriget finns inte längre,
men i Israel står tiden still. Mot den bakgrunden bad bokimportören och förläggaren Abassi att få
bli befriad från bannlysningen av böcker utgivna i Libanon och Syrien,
vilka definieras som fiendestater. Och faktiskt så uttalade juridiska enheten på finansdepartementet att importen av sådana böcker inte skulle uppfattas som handel med fienden. Så har det varit i 30 år.
I slutet av 2008 fick Salah Abbasi brev från Finansministeriet, som meddelade att fr. o. m. nu hade ett förbud trätt i kraft mot import av böcker utgivna i Libanon och Syrien - även om de köpts i Egypten eller Jordanien - , byggt på 1939 års förordning om att handel med fienden
är förbjuden. Finansdepartementet angav inga skäl till detta beslut.
Godtycket råder.

Det är inte jag som skall ha svaret...

Upphovsperson: Nerman, Bengt
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
”Vad är ett bibliotek?” Hur kan bis låta mig ställa en så korkad fråga? ”Bengt Nerman minns sina gamla bibliotek och undrar... och hoppas bis läsare skall ge honom ett svar.” Vad är detta för nonsens? Har bis över huvud taget läst mitt inlägg eller - om läst, förstått vad där står?
Vad jag har uppmärksammat är att debatten om ett nytt stadsbibliotek i Stockholm hittills har förts av esteter och arkitekter och inte av dem som ligger närmast till. ”Om en bibliotekarie tänkte idag, hur skulle ett huvudbibliotek i Stockholm kunna se ut - inifrån, inte utifrån?” Så ser min fråga ut: ett uppmaning till tänkande. Jag hade trott att detta verkligen var en fråga för en kår som ser biblioteken från vänster.

Sidor