Sökformulär

Merdeka & ÖsttimorInformation

Östtimorkommittén undertecknar brev

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Deklarationer, fördrag och konventioner, Indonesien, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Östtimorkommittén undertecknade i maj ett brev från East Timor and Indonesia Network (ETAN) riktat till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon med krav på
rättvisa för offren för våldet i Östtimor år 1999.
Frigivningen av milisledaren Eurico Guterres är slutet på den rättsliga farsen i Indonesien: samtliga 18 som
åtalats för brott mot mänskligheten har frikänts. Rättsprocessen har av en expertkommission utsedd av FN bedömts som “uppenbart inadekvat.”

Stockholm Challenge

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Informationsteknik
Stockholm Challenge är en tävling om ett pris,
Stockholm Challenge Award, som delas ut i samband med ett seminarium, Stockholm Challenge Event,
vartannat år i Stockholm. Det hela arrangeras av Tekniska högskolan i Stockholm med stöd av Stockholms stad, Sida och Ericsson. Seminariet äger rum i högskolans lokaler i Kista. Tävlingen gäller projekt inom informations- och kommunikationsteknologi

Info Timor - teknologi för social rättvisa

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Australien, Informationsteknik, Östtimor, IT-sektor
I februari 2005 fick Infoxchange Australia uppdraget att utvärdera Dilis teknologiska instituts infrastruktur för information och kommunikation. Uppdraget gavs av den australiska delstaten Victorias premiärminister Steve Bracks. Det genomfördes av en liten grupp som besökte Dili. Det visade sig, knappast överraskande, att informations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket dåligt utvecklad i Östtimor. Mycket materiel kan inte användas på grund av bristande kunskap i att underhålla den. Det är ett betydande hinder för Timors utveckling.
Infoxchange föreslog ett projekt, Info Timor, för att förbättra läget.

Besök från Östtimor

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, IT-sektor
Alipio Simoes och Raul Fereira från projektet Info Timor besökte Sverige 20-25 maj för att deltaga i Stockholm Challenge Award, som är ett pris grundat för att stödja entreprenörsverksamhet på basis av informations-
och kommunikationsteknologi. Under denna vecka samlades representanter för 145 projekt, som utvalts till finalister bland 6.000 anmälda projekt, från 62 länder i Stockholm.

Sidor