Sökformulär

Merdeka & ÖsttimorInformation

FN-chefens Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Vid en presskonferens med representanter för FN-missionen i Dili den 7 augusti framkom att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sin senaste halvårsrapport skriver att våldet i samband med attackerna mot president José Ramos Horta och premiärminister Xanana Gusmão den 11 februari 2008 var ett test på hur hållbara de politiska institutionerna är. Han noterar att regeringen och folket inte lät händelserna hota landets stabilitet.

“Aceh behöver fred, inte nya provinser”

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Hållbar utveckling, Indonesien, Politiska institutioner, Konfliktlösning
Förslaget att upprätta två nya provinser i Aceh (Indonesien) har kritiserats av Elfian Effendie, som leder det oberoende institutet för utvecklingsfrågor Greenomics Indonesia,
och den lokale lagstiftaren Nasir Djamil från Prosperous Justice Party. De menar att det är orealistiskt och kräver i stället en högre grad av uthållig utveckling och säkerhet. Syftet med förslaget är att koncentrera ansträngningarna att utveckla särskilda områden, i synnerhet längs västkusten som ödelades av tsunamin i december 2004.

Rättvisa dröjer i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Indonesien, Konfliktlösning, Mänskliga rättigheter
Att bilägga icke uppklarade människorättsbrott begångna under och efter konflikten i Aceh (Indondesien), något som utgör en integrerad del av programmet för försoning och
återintegration, är en viktig paragraf i fredsavtalet från den 15 augusti 2005. Avtalet är införlivat i den regionala administrativa lagen från 2006. Enligt denna lag ska en människorättsdomstol upprättas en månad efter att lagen har trätt i kraft: en domstol skulle egentligen kunna ha inlett sitt arbete i september 2006.

Östtimor—krisen fortsätter: Ramos-Horta ny premiärminister - FN-styrka på plats

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Australien, Östtimor, Politiska institutioner, Våld och konflikter, USA, Politiker, Spionage och undergrävande verksamheter
Presidenten i Östtimor Xanana Gusmão förmådde i slutet av juni 2006 premiärminister Mari Alkatiri (Fretilin) att avgå sedan denne anklagats för att ha skapat en dödspatrull med uppdrag att undanröja politiska motståndare.

Sannings- och vänskapskommissionens rapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Östtimor, Indonesien, USA, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Mänskliga rättigheter, Non-Governmental Organizations (NGOs), Konfliktlösning
När sannings- och vänskapskommissionen (Commission of Truth and Friendship, CTF) bildades i augusti 2005 av regeringarna i Östtimor och Indonesien för att få
fram sanningen om våldet före och efter 1999 års folkomröstning rådde skepsis om vad kommissionen skulle kunna göra. Kommissionen har fem medlemmar från vardera länderna.

Amerikanska kongressledamöters brev till Indonesiens president

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Indonesien, Yttrandefrihet, USA, Politiker, Statlig repression, Västpapua
Jakarta Post skrev den 27 september att Filep Karma och Yusak Pakage hade suttit mer än tre år i fängelse.
De har blivit torterade, vilket lett till att Pakage har blivit blind. Amerikanska kongressledamöter har uppmärksammat deras tragiska öde och därför skickat ett brev till Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono. Brevet handlar om mänskliga rättigheter i Västpapua och framförallt om Karmas och Pakages öde.

Bin Ladin Groups jordbruksinvestering i Merauke

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2008
Ämnesord: Saudiarabien, Indonesien, Investeringar, Västpapua, Jordbruk
Indonesiens jordbruksminister, Anton Apriyantono,
meddelade den 12 augusti att han tillsammans med president Susilo Bambang Yudhoyonos speciella sändebud för Mellanöstern, Alvi Shihab, hade hållit samtal med Bin Ladin Group, som representerades av vice ordförande Sheikh Hassan M Bin Ladin och direktör Saudi Bin Ladin, angående deras intresse för att investera i jordbruk i området kring Merauke, som är en av de sydligaste städerna i Västpapua.

Sidor