Sökformulär

Biblioteksanvändare

Dokument och demokrati: är tekniken lösningen?

Upphovsperson: Holmberg, John
Medarbetare: Kårsjö, Marie (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Brukarinflytande, Dokument, Biblioteksanvändare
John Holmberg diskuterar i den här artikeln förhållandet mellan användaren och dokument. Han ställer sig frågande till om ett ökat användarinflytande kan demokratisera bibliotekens dokumentbeskrivningar och undrar vilkas intressen Bibliotek 2.0- teknikerna gagnar egentligen.

Lokalsamfunnet er de egentlige bibliotekekspertene

Upphovsperson: Ericson, Anders
Medarbetare: Ericson, Anders (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Uppsökande verksamhet (bibliotek), Brukarinflytande, Biblioteksanvändare, John Pateman
Tilgjengelighet har blitt et mantra i bibliotekmiljøet. Biblioteklova sier at
”alle” har rett til bibliotektjenester, inklusive alle slags underprivilegerte
grupper. Men i realiteten prioriterer biblioteka de privilegerte, sier den
engelske bibliotekaren og forfatteren John Pateman. Han vil tilpasse
tjenestene til de reelle behovene i den enkelte kommunen. Anders Ericson
har tatt en prat med Pateman, nå biblioteksjef i Thunder Bay i Canada.

Vad är ett service på ett bibliotek?

Upphovsperson: Lönnlöv, Sebastian
Medarbetare: Johansson, Emil (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier, Publik service på bibliotek, Biblioteksanvändare
Vad händer när ett folkbibliotek utvecklas utifrån lokala behov? Det
skriver Sebastian Lönnlöv om i sin text om vardagen på ett folkbibliotek,
när hjälp med utskrifter, bostadsansökan och Hotmail tar över för
boktipsfrågorna och det klassiska referenssamtalet. Vad och för vem är
biblioteket till för? Är det besökarens behov som ska styra verksamheten,
trots att det inte var vad personalen egentligen hade tänkt sig.

De osynliga biblioteken i klorna på Facebook

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Biblioteksanvändare, Facebook, Marknadsföring och reklam
Hur stor spridning får egentligen biblioteken på Facebook och hur rimligt är det att lägga arbetstid på att få genomslag på denna kommersiella plattform? Charlotte Högberg diskuterar hur de förändringar som Facebook gjort i sin algoritm för nyhetsflödet kan påverka bibliotekens inlägg.

Eldsjälar och entreprenörer

Upphovsperson: Karam, Balsam
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Biblioteksanvändare, Bibliotekarier, Besparingar, Arbetsmiljö
Två trender i dagens välfärdspolitik är besparingar och styrning enligt new public managements principer. Vad får det för konsekvsenser för bibliotekens användare och för dem som jobbar för att ge dem service? Balsam Karam ger vittnesmål från en verksamhet där biblioteksarbetare förväntas vara både eldsjälar och entreprenörer för att ge kunna besökarna tillgång till en verksamhet som de i vissa fall inte frågar efter.

Crowdsourcing som möjlighet och problem

Upphovsperson: Gunnarsson, Daniel
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Biblioteksanvändare, Frivillig hjälpverksamhet, Danmark
Att lägga ut delar av kulturarvsinstitutionernas arbete på frivilliga genom
så kallad ”crowdsourcing” kan verka lockande, inte bara för chefer
utan också för personal som brinner för att öka användarnas inflytande
och engagemang på sina institutioner. Här vänder och vrider Daniel
Gunnarsson på crowdsourcing-fenomenet utifrån sina erfarenheter
från det danska projektet arkitekturbilleder.dk.