Sökformulär

Blockader

50 år för år USAs blockad mot Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Sabotage, Terrorism, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
I över 50 år har den pågått: USAs finansiella, ekonomiska och handelsblockad som syftar till att ”framkalla social oro, desperation och svält” och sålunda övertyga Kubas folk om det meningslösa i försöket frigöra sig från USA. Blockaden har kostat Kuba över 975 miljarder US-dollar, nästan 20 miljarder per år, vilket är mer än landets totala exportintäkter. Blockaden är den enskilt viktigaste faktorn som hindrar Kubas utveckling. Här följer ett axplock, år för år, av exempel på USAs ekonomiska och terrorkrigföring, och FNs årliga omröstning som fördömer den, utan att det har någon effekt.

Blockad och undergrävande verksamhet 2012.

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Spionage och undergrävande verksamheter, Kuba, USA
Torben Nødskouv ville bara köpa cigarrer till sin lilla butik på Fyn. USA lade beslag på betalningen. Cigarrerna kom nämligen från Kuba, så Nødskouv i Danmark hade brutit mot USA-lag Nya fakta bekräftar att USA-agenten Gross gjort vad han dömdes för på Kuba, arbetat på hemligt USAID-uppdrag för regimskifte, vilket USA försöker förneka. ”Dissidenterna” får instruktioner från USA. Foton visar mötet 22.2 mellan diplomater på USAs intressekontor i Havanna och deras avlönade kubaner. Foton visar också att svensk diplomat deltar i USAs överläggningar med ”dissidenterna”

“Dags att rensa upp i USAs program för regimskifte i Kuba” Rådgivare till USAs Senat

Upphovsperson: Armstrong, Fulton
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Folkrätt, Kuba, USA
I tre år arbetade Fulton Armstrong för senatens utrikesutskott som chefsutredare av State departements och USAIDs politiska operationer på Kuba och andra platser i Latinamerika. Han beskriver hur Kubaprogrammen ”för att identifiera, organisera, utbilda och mobilisera kubaner att kräva politisk förändring” präglas av förskingring, vanskötsel och systematisk politisering. Några av de påstådda framgångarna, som skapandet av ett nätverk av “oberoende bibliotek”, var våldsamt överdrivna eller påhittade. Han menar att de hundratals miljonerna som ägnas åt detta är bortkastade pengar, och motverkar sitt eget syfte.

Om den ständigt pågående USA-blockaden mot Kuba

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Kuba, USA
PayPal och eBay har stängt ner hemsidorna för ett tiotal tyska företag som säljer kubanska cigarrer och rom. Storbanken JP Morgan Chase har av USA dömts betala 88,3 miljoner dollar till USA för att ha förmedlat 1 711 penningförsändelser för kubaner mellan 2005 och 2006. CMA-CGM, världens tredje största rederi, dömdes av USA att betala böter för påstådda varutransporter till Kuba. En domstol i Miami har tilldömt tidigare CIA-agenten Gustavo Villoldo 2,8 miljarder dollar i skadestånd från Kuba som anklagas för att ha drivit fram faderns självmord. Pengarna ska utkrävas från frusna kubanska tillgångar i USA och från handelstransaktioner som Kuba gör med andra länder. Detta är bara några exempel.

Strålkastare på Kuba. Akademisk konferens i Kanada.

Upphovspersoner: Pebaqué, Yvonne | Juventud Rebelde
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Vetenskap och forskning, Kuba, Nordamerika
Kuba, dess verklighet och relationer med sin omgivning var huvudtema på den jättetillställning med flera tusen akademiker som ”Föreningen för Latinamerikastudier”, LASA, höll 6 – 8 oktober i Toronto. På grund av USAs blockad och visumvägran till kubanska deltagare förlades kongressen utanför USA:s gränser så att också kubaner kan delta, vilket ett 80-tal gjorde.

MediCuba i Malmö: Solidaritet med solidariskt Kuba

Upphovsperson: Österlin, Louise
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Internationell solidaritet, Läkemedel, Europa, Kuba
I november samlades ett sextiotal intresserade i Studiefrämjandets lokal Malmö till ett seminarium om Kubas hälso- och sjukvård. Det sammanföll med styrelsemöte för mediCuba-Europa, den solidaritetsorganisation som sedan 1997 har sänt över råvaror för läkemedelsframställning på Kuba, värda 7 miljoner euro. Svensk-Kubanska Föreningens medicininsamling går sedan 1998 till att på detta sätt bryta USAs blockad bland annat när det gäller cancerbehandling och mediciner mot astma.

USA och Israel ensamma: Palau hoppade av

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Kuba, USA
Den 26 oktober höll FNs generalförsamling sin årliga omröstning om USAs ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba. Den ledde även detta 19e år till nästan enhälligt krav på USA att upphöra med denna krigföring. I år blev USA och Israel ensamma utan stöd av någon av de Stillahavsprotektorat som tidigare röstat med dem. Förra året var det Marshallöarna, nu hoppade även Palau av. Men blockaden består, och trappas upp, för att omöjliggöra alla internationella penningtransaktioner för kubansk export och import. Även svenska företag drabbas.

USA:s gränskontroll stoppade datorer

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Internationell solidaritet, Kuba, USA
Ledaren för USA ”Präster för fred” avled strax efter hemkomsten från den senaste Vänskapskaravanen till Kuba. De fick inte med sig allt dit. Tullen beslagtog 5 av 55 datorer som ingick i årets karavandonation för att kolla om de fem år gamla Pentium 4-datorerna kunde användas för militära ändamål. Det skänker ett löjets skimmer över det hela. Medan USA:s intressekontor smugglar in avancerade datorer och gps-system till sina gunstlingar på ön, de som ska störta regeringen.

Obama skärper blockaden

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Kuba, USA
Kubas årliga rapport till FN om den 50-åriga USA-blockadens verkningar konstaterar att Obama-regimen snarare skärpt den. USA utfärdar högre bötesstraff och förföljer aktivare utländska banker som genomför kubanska penningtransaktioner. Blockaden har kostat Kuba 751 miljarder US-dollar genom åren, med hänsyn tagen till inflation och dollarns värde. Den är utan tvekan det största hindret för Kubas ekonomiska utveckling.

Blockad

Upphovsperson: Rodriguez, Silvio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Blockader, Kultur, Kuba, USA
”Datorns videokort hade gått sönder och Ojalás inspelningar gick i stå”, skriver Silvio Roriguez. ”Här säljs inte dessa kort. Nåde det bolag som skulle sälja till oss. Mångmiljonböter skulle bli följden. (…) Vårt fel är att bo där vi inte borde. Att leva där vi fötts gör oss onda, medbrottslingar och till råga på allt korkade. För idiotin att bo i vårt eget land får vi det svårare att skapa musikskolor och inspelningsstudior. (…) De straffar oss för att de älskar oss så högt. De lider av att se oss försmäkta på denna fördömda ö.”

Sidor