Sökformulär

Blockader

Omväxlingar på Kuba Aktuella intryck av en resa

Upphovsperson: Vázquez Díaz, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Spionage och undergrävande verksamheter, Genus och jämställdhet, Hälsa, Religion, Kuba
Om en gammal man som tycker att jämställdheten gått för långt; om en katolsk kyrka inte alls ansluter sig till utlandets planer på regimskifte; om privata entreprenörer klagar på USAs blockad som stoppar kryssningsfartygen från att angöra Kuba; om havande kvinnor kan känna sig trygga på Kuba som har lägsta barnadödligheten i världsdelen och inga undernärda barn alls; om hur kampen för livets nödtorft under 90-talets ekonomiska kris gjorde kubaner mindre artiga men också om en atmosfär av diskussion, framsteg och hopp.

Obama mot okuvliga Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Ockupationer, Resor och resande, Kuba, USA
Obama har dragit åt den ekonomiska svångremmen om Kuba ännu hårdare genom att med enorma belopp bötfälla banker som hanterar Kubas utrikesbetalningar. Avsikten är att blockera Kubas utrikeshandel. Istället skärpte han den ekonomiska blockaden och den kulturella, vetenskapliga och idrottsliga blockaden fortsätter. Blockaden hindrar och försvårar Kubas import av bl.a. mediciner och utrustning, vilket särskilt drabbar barn, sjuka, funktionshindrade och äldre. Och blockerar Kubas export med de intäkter den kan ge.

Ingen återgång till kapitalism Intervju med Abel Prieto

Upphovsperson: Boron, Atilio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Ideologier, Invandrare och invandring, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba, USA
”Obama är onekligen mer begåvad. Men han är maktens fånge”, varnar Abel Prieto, kubansk parlamentariker och f.d. kulturminister. Atilio Boron, ledande statsvetare och politolog i Latinamerika, professor vid Buenos Aires universitet, intervjuar och undrar hur det kom sig att revolutionen ända från början tillmätte kulturen så stor betydelse, om över en miljon statsanställda skulle avskedas, om de unga struntar i politiken och om Obamas politik är mindre fientlig mot Kuba än Bushes?

.

Kubabloggare nekad inresa till USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Politiska grymheter, Kuba, USA
Elaine Díaz Rodríguez vägrades inresevisum till USA för att delta i Latinamerikanska studieförbundet LASA:s kongress (Latin American Studies Association). Hon var inbjuden att delta som talare om den kubanska bloggvärlden. LASA är en världsomfattande organisation för latinamerikaforskare, men med säte i USA dit kubaner regelbundet vägras visum.

Kubabloggare inbjuden av SIDA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Politiska grymheter, Sverige, Folkrätt, Kuba, USA
Den världshaussade kubanska bloggaren Yoani Sánchez var en av dissidentbloggarna som SIDA/UD inbjudit till Stockholm Internet Forum 21-23 maj från länder där västvärlden satsar på regimskifte. Hon visades upp i audiens med utrikesministern Carl Bildt. Men i Sydsvenskan kunde den kubanska författaren förklara Sanchez världsberömmelse: ”omvärldens” uppbackning: hon är helt enkelt ett USA-tillverkat mediefenomen. På besök i Miami, hemort för de mest fanatiska Kubaätarna i USA, förlänades hon USAs fana ”The star spangled banner”, som erkänsla för sin kamp för Kubas ”frihet”.

Ett historiskt och juridiskt perspektiv på USAs blockad Det ekonomiska kriget mot Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Politiska grymheter, Kuba, USA
Det är omöjligt att förstå Kuba idag utan att också förstå USAs ekonomiska krigföring mot landet. Under över femtio år har denna blockad upprätthållits och emellanåt skärpt. Den är själva kärnan i USAs ständiga kampanj för att undergräva revolutionen, och är ett oerhört brott mot folkrätten. Lamrani visar på blockadens ideologiska karaktär och hur den har sina rötter i USAs historiska syfte att underkuva Kuba. Boken är effektiv och lättläst med mindre än 100 sidor - en självklar referenslitteratur och något som alla aktivister måste läsa.

PayPal medverkar i blockaden

Upphovsperson: Tiroler, Gabor
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Politiska grymheter, Kuba, USA
När jag var i Kuba försökte jag betala en avgift till Migrationsverket via PayPal. Jag fick beskedet: ”Ni försöker överföra pengar från ett land som av USA belagts med handelsförbud. Vi beklagar att vi inte kan tillgodose er begäran.” Hemma i Sverige skulle jag göra en betalning till Amazon.com och fick då beskedet: ”under en genomsökning nyligen fann vi en överföring som kan bryta mot USAs förordningar för utländska tillgångar”. Med begäran om diverse upplysningar om min person och försäkran om att mitt ”konto inte hålls till förmån för någon person eller organisation i Kuba”. PayPal är en tjänst som jag inte använder mig av längre.

Hysteriskt nitisk blockad

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Politiska grymheter, Kuba, USA
Brittiska solidaritetskampanjen med Kuba, Cuba Solidarity Campaign (CSC), har fallit offer för USAs nitiska blockad mot Kuba. I april försökte de skicka betalning på ca 8 500 kr till Monthly Review i USA, för 100 exemplar av Salim Lamranis bok “Det ekonomiska kriget mot Kuba”. Men MR fick inga pengar. I stället lade USAs ”kontor för kontroll av utländska tillgångar” beslag på pengarna. Sedan ett par år tillbaka (Obama) har USA skärpt den ekonomiska krigföringen och inriktat sig på europeiska banker som förmedlar betalningar till och från Kuba för att strypa all Kubas export till och import från Europa och även fått PayPal att stoppa betalningar till Kuba.

Öppet brev till svenska medier Varför osynliggör svenska medier Kubas verklighet?

Upphovsperson: Casa Peru-Suecia,
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Latinamerika, Kuba
När Kuba med orkanen Sandy drabbades av sin värsta naturkatastrof försvann det nästan helt i svenska medier som fokuserade på att det rika nords maktcentrum skulle drabbas. Och i än högre grad tiger svenska medier om den över 50-åriga dagliga katastrof som USAs ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba utgör. Detta oerhörda brott mot kubanernas mänskliga rättigheter förbigås med tystnad samtidigt som mediedrevet går på högvarv så fort något kan utnyttjas för smutskastning av Kuba. Vi begär att svenska medier publicerar detta öppna brev.

Kubanska läkemedel pressar USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Imperialism, Sjukvård, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
USA:s International Business Times skriver att USA kommer att få svårt att upprätthålla blockaden, för den förbjuder ju också import av kubanska varor till USA. Kuba har utvecklat ett effektivt läkemedel mot de svåra ben- och fotsår som många diabetespatienter drabbas av och som ofta tvingar fram amputation. Läkemedlet, Hebrprot-P tillverkas också för export. Det utsätter USA för hårt tryck att avskaffa blockaden så att även folk i USA kan slippa amputera benen.

Sidor