Sökformulär

Folkomröstningar

Avveckla förnuftigt

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bioenergi, Övrig energi, Kärnkraft, Fossila bränslen, Folkomröstningar, Vindkraft, Reformer
Sverige är energimässigt ett gynnat land genom våra stora älvar och en enorm potential för vindkraft, jordvärme och – nåja – solenergi. Efter
åratal av fördröjningar är därför regeringens satsning på förnyelsebara energikällor välkommen och nödvändig. Hand i hand borde dock en lika stor satsning göras på att effektivisera energianvändningen.
Även om en stor del av transporterna i framtiden skulle drivas med el i stället för på fossila bränslen skulle inte den totala energikonsumtionen behöva öka.
Med denna dubbla

Schweiz folkomröstar om förbud mot vapenexport ...och om förbud mot minareter

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Schweiz, Fredsengagemang, Folkomröstningar
På söndag folkomröstar schweizarna om att totalförbjuda export av militära vapen. I direktdemokratins Schweiz blir beslutet lagligt bindande. Opinionsundersökningar indikerar ett svårt men inte omöjligt läge för vapenexportmotståndarna. På söndag folkomröstar Schweiz även om ett förbud mot minareter. Initiativtagarna hävdar att minareter är en symbol för islamism. Kritiker menar att kampanjen är islamofobisk och syftar till att hetsa mot landets muslimer.

Ska Irland skrämmas till att rösta Ja till Lissabonfördraget?

Upphovsperson: Torstensson, Gösta
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Irland, Politiska institutioner, Folkomröstningar, Europa
Fredagen den 2 oktober folkomröstar irländarna för andra gången om Lissabonfördraget.
Förutsättningarna är i några avseenden annorlunda: Om irländarna röstar ja kommer alla medlemsländer att behålla sin kommissionär efter 2014. Det är ett politiskt löfte från EU:s nuvarande ledning. Men någon förändring av fördragstexten har inte gjorts.
Nytt sedan den första folkomröstningen är även ett antal preciseringar av vad Lissabonfördraget innebär - enligt Fredrik Reinfeldt:
Rätten till liv (abortförbud), skydd av familjen och rätten till utbildning förblir irländska avgöranden, beslut om skatter i EU kräver fortsatt enhällighet bland EU:s medlemsländer, Lissabonfördraget påverkar inte Irlands neutralitet.

Hopp om ett mer demokratiskt land

Upphovspersoner: Sandberg, Christin | Andersson, Susanne
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Venezuela, Klassrelaterade frågor, Statskupper, Politiker, Grundlagar, Folkomröstningar, Honduras
Manuel Zelayas goda förbindelser med Venezuela och hans beslut att fördubbla minimilönen. Dessa radikala politiska förändringar var viktiga orsaker till att presidenten avsattes, menar Geidy de Mata, känd statsvetare vid det autonoma universitetet San Carlos i Guatemala.
Hon hoppas att den motståndsrörelse som uppstått efter statskuppen är början till ett nytt, mer demokratiskt Honduras.

Ingen lösning efter kuppen

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Costa Rica, Sociala rörelser, Statskupper, Politiker, Militärer, Grundlagar, Liberalism, Folkomröstningar, Honduras
Söndagen den 28 juni störtades Honduras president Manuel Zelaya.
Kuppmakare var militären och hans kamrater i Liberala partiet.
Hela världen tog avstånd från kuppen och Costa Ricas president Oscar Arias medlade, men vid denna tidnings pressläggning i början av september levde Zelaya och fl era av hans landsmän fortfarande i landsflykt.

Sidor