Sökformulär

Utrota HIV/AIDS - Kuba i ledningen

Upphovsperson: teleSUR
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2015:04
År: 2015
Sidnummer: 14
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_4.15_s14_hiv.pdf (104.59 KB)
Fil: kuba_4.15_s14_lakare.pdf (104.59 KB)
I juni framhöll Världshälsoorganisationen Kuba som det första landet i världen att avlägsna risken för smittöverföring mellan moder och barn av HIV och syfilis. Kuba är också bland de första att uppnå UNAIDS 90- 90-90-mål, att öka andelen smittade som fått sin diagnos till 90 procent, att garantera tillgång till läkemedel till 90 procent och öka andelen med låg virussmitta till 90 procent, för att hindra spridning. Kuba framhålls som föredöme ”med sitt sätt att prioritera människorna och inte bara sjukdomen och sjukhusen.”