Sökformulär

Kriget mot terrorismen

Koranskändning orsakade upplopp

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Antiimperialism, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Kravaller
I mitten av maj utbröt en rad demonstrationer i Afghanistan. Orsaken till missnöjet kom sig av att uppgifter läckt ut om att förhörsledare på Guantanamo-basen på Kuba skändat koranen genom att bland annat använda den heliga skriften på fånglägrets toaletter.

Högintressant om islam

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Islam, Kriget mot terrorismen
Gilles Kepel, statsvetare och islamolog i Paris,
har tidigare skrivit en rad böcker om politiken i Mellanöstern och islam, bland annat ett stort standardverk, Jihad.
I Kampen om islam redovisar han hur den neokonservativa amerikanska politiken i Washington har utvecklats och lett till västvärldens olika mer eller mindre förödande insatser (eller stöd) i den islamska delen av världen efter den 11 september 2001.

Som om inte krig vore problem nog

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Afghanistan, Kriget mot terrorismen
Afghanistan har inte en enda centimeter havsgräns. Landet tillhör därför den minoritet på cirka tio procent av världens länder som saknar just gräns mot havet. Många länders utveckling har inte sällan ett tätt samband med dess närhet till havet. Afghanistan har inte ens sjöglimt.

Våldet trappas upp

Upphovspersoner: Hjelm-Wallén, Lena | Kristiansson, Bengt | SAK:s styrelse
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Våld och konflikter, Kriget mot terrorismen, USA
Våldsspiralen spinner vidare uppåt i Afghanistan och säkerheten för medborgare och biståndsarbetare har försämrats alltmer. Kriget mot terrorismen, med dess stora krigsmaskineri, skördar civila offer, kränker afghanska människors liv och heder och misslyckas allt tydligare med avsikten att vinna människors förtroende och sympati (”to win the hearts and minds”).

Fullskaligt krig i söder

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Kriget mot terrorismen, USA, Terrorism, Korruption
Upproren i södra och sydöstra Afghanistan sprider sig och det är nu fullt krig mellan de USA-ledda koalitionstrupperna som tillsammans med den Afghanska nationella armén, ANA, slåss mot regeringsfientliga grupperingar. Den huvudsakliga skådeplatsen är de södra provinserna Helmand, Kandahar, Uruzgan och Zabul. Motståndarna utgörs till viss del av talibaner.

Framtidstro har ersatts av besvikelse och frustration

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, USA, Kriget mot terrorismen, Mänskliga rättigheter
Att befrämja mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ingår i nästan allt biståndsarbete som västvärlden bedriver. Där är de respekterade begrepp mot vilka invändningar sällan hörs. Fascism, kolonialism, kommunism med flera föll i vanrykte bland annat därför att dessa ismers företrädare förbröt sig massivt mot mänskliga rättigheter – brott som inte tillåts i ett demokratiskt statsskick.

SAK kräver svenskt initiativ för fred i Afghanistan!

Upphovsperson: SAK:s styrelse
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Mänskliga rättigheter
Inledning på uttalande från SAK:s styrelse: "Den tidigare sköra freden i Afghanistan har allvarligt försvagats. Utländsk inblandning hotar nu landets suveränitet.
Bristen på säkerhet för afghanska medborgare utgör ett avgörande hinder för återuppbyggnad och utan säkerhetsstärkande insatser på regeringens sida hotas Afghanistan på nytt att bli skådeplats för ett transnationellt inbördeskrig."

”Bygger USA ett nytt Gulag?”: spännande seminarium i Sundsvall

Upphovsperson: Holst, Harald
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, USA, Kriget mot terrorismen, Fängelser, fångar och kriminalvård
Ett iskallt regn inramade Guantánamoseminariet denna mörka oktoberkväll i Sundsvall. Afghanistankommittén hade tillsammans med FN-föreningen och ABF bjudit in medlemmar och intresserade, afghaner och svenskar, att prata om mänskliga rättigheter.

Sidor