Sökformulär

Maldiverna

Vad händer... ... med Diego Garcia och de andra Chagosöarna?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Maldiverna, USA, Storbritannien
Mitt i Indiska oceanen, mellan Maldiverna och Mauritius, ligger Chagosöarna. Efter att i mitten av 1960-talet ha upprättat ”British Indian Ocean Territory” på
ögruppen slöt kolonialmakten Storbritannien ett 50-årigt hyresavtal med USA som gjorde anspråk på den största ön Diego Garcia för militära ändamål. Militärbasen,
som upprättades 1974,
är av stor strategisk betydelse för USA och har använts både under det kalla kriget, Gulfkriget och för 2000-talets militära operationer i Afganistan och Irak.

I skuggan av klimatavtalet: oljeindustri och stigande havsyta

Upphovsperson: Rhenberg, Rikard
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Nigeria, Klimat och klimatförändringar, Maldiverna, Politiska institutioner, Brasilien, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Fossila bränslen, Politiska taktiker och strategier
Rikard Rehnbergh är socialantropolog och aktiv inom klimatföreningarna Klimax och
Klimataktion. Han är engagerad i klimatförändringarnas effekter och vad som kan
och bör göras för att hindra den globala uppvärmningen. I den här artikeln beskriver
han klimatrelaterade konsekvenser och aktioner som påverkar olika marginaliserade
grupper i världen.